miasto

Zrównoważone miasto? Ranking opracowany przez Arcadis przy współpracy z uczelnią

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Dowiesz się z Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych. Ranking skonstruowano na podstawie 45. szczegółowych wskaźników. Każdy z nich odpowiada jednemu z trzech obszarów zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko, gospodarka.

1150x180

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z naszej uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) i z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Wyniki rankingu ogłoszono 11 maja 2021 roku. 

Na podstawie wyników oceny wskaźników i dziedzin wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w klasyfikacji ogólnej oraz po jednym zwycięskim mieście w każdym z trzech obszarów.  

 • W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła Warszawa.
  Na drugiej pozycji uplasował się Toruń, a tuż za nim Zielona Góra.  
 • Warszawa zwyciężyła również w obszarze Społeczeństwo i Gospodarka 
 • Koszalin został liderem w obszarze Środowisko. 

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021 w wersji online jest dostępny do pobrania na stronie Arcadis

Czym są trzy zrównoważone obszary?

Ranking skonstruowano na podstawie 45 szczegółowych wskaźników.
Każdy z nich odpowiada jednemu z trzech obszarów zrównoważonego rozwoju:  

 1. społeczeństwo; koncentracja na jakości życia obecnie i w perspektywie dla przyszłych pokoleń
  Elementy takie jak zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacja stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju społecznego. Ponadto wskaźniki w obszarze rozwoju społecznego pozwalają na ocenę miast pod względem demografii, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców. 
 1. środowisko; koncentracja się na tych cechach przestrzeni miejskiej, które w dużym stopniu wpływają na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców miasta
  To przede wszystkim: dobra jakość powietrza, wrażliwość na zmiany klimatu, obecność zieleni w strukturze miejskiej. Niezwykle istotne kwestie dotyczą również wykorzystania zasobów, racjonalnej gospodarki odpadami, dostępności do urządzeń sieciowych, a także planowania przestrzennego. 
 1. gospodarka; koncentracja na kondycji ekonomicznej miasta, wykorzystując wskaźniki odnoszące się do wydatków inwestycyjnych miast, sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorczości mieszkańców, wartości środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na realizację projektów, a także stanu infrastruktury transportowej w miastach.

  Wskaźniki te określają, jaki poziom w rozwoju gospodarczym osiągnęły miasta, ale także wskazują możliwości dalszego ich rozwoju.  
   

Zobacz także
https://businessinsider.com.pl/finanse/miasta-najlepsze-do-zycia-warszawa-torun-zielona-gora/gpetrqv

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
Serce boli na wieść o bombardowaniu ukraińskich miast przez sowieckich okupantów. W pamięci wraca ciepły kwiecień 2007 roku, w którym do wschodniej i zachodniej Ukrainy, w poszukiwaniu nowych…

1150x180