Kontenery – krwinka globalnego transportu towarowego. Część 1.

Światowa skala kryzysu pandemiczno-ekonomicznego pokazała, jak ściśle połączone są ze sobą gospodarki państw. Ich krwiobiegiem jest transport towarowy, który tworzy system naczyń połączonych.