Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych. Książka warta uwagi

Wiedza naszych naukowców doceniana jest w wielu dziedzinach gospodarki. Właśnie ukazała się książka Kamili Stańczak-Strumiłło i Romana Kotapskiego pt. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Prof. Kotapski jest pracownikiem Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu UEW.

1150x180

Zarządzanie to niełatwy obszar. Zarządzanie środkami finansowymi – jeszcze trudniejszy. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych jest przedmiotem zainteresowania nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Problematyka ta ma szczególne znaczenie w kontekście zmian demograficznych – starzenia się społeczeństw, wydłużania czasu trwania życia. Specjalistyczną wiedzą są zainteresowani  zarządzający finansami tych jednostek, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).  I to właśnie do nich, ale także do studentów uczących się podstaw zarządzanie podmiotami leczniczymi oraz słuchaczy studiów podyplomowych adresowana jest ta publikacja.

Książka dostępna jest w formie pdf na stronie

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Stanczak-Strumillo-Kotapski-Zarzadzanie-finansami.pdf

Publikacja dzieli się na dwie części.

W pierwszej części autorka dr Kamila Stańczak-Strumiłło omówiła podstawy zarządzania finansami podmiotów leczniczych.

Autorem drugiej części jest dr hab. inż. Roman Kotapski prof. UEW z Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu.

Prof. Kotapski przedstawił wiele przykładów budżetów podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni, zakładów opiekuńczych), które mogą być pomocą do ich praktycznego wykorzystania w zarządzaniu. Jest to efekt prowadzonych wieloletnich badań naukowych oraz autorskich wdrożeń budżetowania, zakładowych planów kont, kalkulacji kosztów usług medycznych i zasobów oraz wdrażanych systemów informatycznych wspomagających controlling m.in. w szpitalach, przychodniach, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Książka pokazuje, jak można wdrażać efekty pracy naukowej w praktyce działalności podmiotów leczniczych.

Publikacja sfinansowana została ze środków projektu PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

Więcej informacji na stronie:

Polecamy

1150x180