Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zabytkowa brama. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, tu historia splata się z nauką

Tak jak Warszawa kojarzy się Zamkiem Królewskim, a Gdańsk z Żurawiem, tak charakterystyczna dla naszej uczelni jest brama. Został w nią wmurowany zabytkowy portal. Skąd pochodzi? Jaka jest jego historia?

1150x180

Najładniejszym (a na pewno najbardziej charakterystycznym) elementem kampusu naszej uczelni, byłych zabudowań szpitalnych przy ulicy Komandorskiej, jest brama wjazdowa z wmurowanym zabytkowym portalem z XVI wieku.

Portal, wykonany z piaskowca, wcześniej stanowił element murów Bastionu Sakwowego (dziś Wzgórze Partyzantów). Był częścią fortyfikacji obronnych dawnego Wrocławia, a dokładnie Bramy Oławskiej. Mury rozebrano, a portal został wkomponowany w szpitalną bramę wjazdową. Przy obecnej ulicy Komandorskiej (dawniej Neudorfstraße), gdzie dziś znajduje się kampus naszej uczelni, mieścił się Szpital Miejski im. Johanna Wenzla Hanckego (Wenzel-Hancke Krankenhaus). Był to drugi co do wielkości szpital przedwojennego Wrocławia.

Z czasem brama zyskała nadbudowę i do dzisiaj trwa w niemal niezmienionym stanie – jest główne wejście, boczne wejście i okienko stróżówki (dzisiaj portierni głównej). Zmieniają się tylko napisy nad portalem. 

Gdzie znajdował się Bastion Sakwowy, z którego pochodzi element bramy wjazdowej?

W XIV wieku w wewnętrznym pasie murów obronnych na przedłużeniu dzisiejszej ulicy Piotra Skargi została wzniesiona ufortyfikowana brama, która wzięła swoją nazwę od kończącej tu bieg drogi prowadzącej w kierunku Oławy. 

Naszą bramę – jeszcze będącą elementem Bastionu Sakwowego – możemy zobaczyć na starych rycinach

Pod koniec XVI wieku na południe od bramy wzniesiono nowoczesne jak na tamte czasy dzieło fortyfikacyjne, czyli Bastion Sakwowy. Bastion stracił obronny charakter w dobie napoleońskiej, kiedy w 1807 roku rozpoczęto likwidację wrocławskich umocnień, a ich miejsce zajęła Promenada Staromiejska – piękny park z miejscami widokowymi, z których przy dobrej pogodzie można było zobaczyć nawet górę Ślężę. W 1867 roku, dzięki staraniom rodziny Liebichów, właścicieli cukrowni na Klecinie, na miejscu dawnego Bastionu Sakwowego wzniesiono belweder z kolumnadą, pięknymi schodami, wieżą widokową i fontanną. Mieściły się tam także kawiarnia i restauracja, obok zaś utworzono przystań gondoli. To chętnie odwiedzane miejsce wrocławianie zaczęli nazywać Wzgórzem Liebicha.  

W czasie II wojny światowej, w wybudowanym tam wcześniej bunkrze, miał swą siedzibę komendant Festung Breslau. Obecnie miejsce to znane jest jako Wzgórze Partyzantów. 

Do dziś trwają spory, czy portal bramy z Bastionu Sakwowego został przeniesiony z inicjatywy Richarda Pludellmana, czy też Juliusa Nathansona. Obaj architekci uczestniczyli w rozbudowie Wzgórza Liebicha, gdzie na przełomie lat 1892/1893 prowadzono prace ziemne i odkryto resztki murów obronnych oraz portal z 1694 roku. 

Brama główna szpitala z wkomponowanym zabytkowym portalem, 1893 r. 

Z czasem brama zyskała nadbudowę i do dzisiaj trwa w niemal niezmienionym stanie – jest główne wejście, boczne wejście i okienko stróżówki (dzisiaj portierni głównej). Zmieniają się tylko napisy nad portalem. 

Brama przy wejściu za czasów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Widoczne okno do byłej stróżówki szpitalnej, obecnie portierni głównej uczelni

O historii miejsca i uczelni

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
Serce boli na wieść o bombardowaniu ukraińskich miast przez sowieckich okupantów. W pamięci wraca ciepły kwiecień 2007 roku, w którym do wschodniej i zachodniej Ukrainy, w poszukiwaniu nowych…

1150x180