XXX Forum Ekonomiczne. Karpacz, 7-9.09.2021

Forum Ekonomiczne to najważniejsza międzynarodowa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem XXX Forum Ekonomicznego.

1150x180

Co roku gośćmi Forum są czołowi naukowcy, politycy (prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów), przedstawiciele świata biznesu, ludzie kultury oraz dziennikarze. To właśnie w tym miejscu padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej regionu.

„Davos Wschodu” – tak kiedyś określił Forum Ekonomiczne francuski dziennik „Le Monde” – odbywa się (nieprzerwanie od 1992 roku) w pierwszej połowie września. Do 2019 roku miejscem spotkań była Krynica- Zdrój. Od 2020 roku Forum Ekonomiczne odbywa się w Karpaczu.

Hasło przewodnie XXX Forum Ekonomicznego brzmi: Europa w poszukiwaniu przywództwa.

Skąd wybór tematu?

Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła obraz gospodarczy świata, spowolniła także procesy integracyjne wewnątrz Unii. Wrzesień 2021 roku to dobry czas na rozpoczęcie otwartej dyskusji o nowych zadaniach stawianych przed europejskimi liderami.

Na XXX Forum Ekonomicznym zostaną poruszone także zagadnienia polityki senioralnej, bowiem to seniorzy będą stanowili w najbliższych latach szczególnie ważną grupę dla polityki, gospodarki i społeczeństwa europejskiego.

Goście, uczestnicy

Przewiduje się, że do Karpacza przyjadą ponad dwa tysiące uczestników z całej Europy. Dyskusji o przyszłości gospodarki europejskiej będą przysłuchiwać się także goście z Azji Centralnej i USA.

W sesjach plenarnych oraz ponad dwustu panelach dyskusyjnych wezmą udział głowy państw i członkowie rządów, liderzy biznesu i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. Ta konferencja pozwala na spotkanie ludzi podejmujących najważniejsze decyzje gospodarcze i polityczne w tej części Europy.

W XXX Forum Ekonomicznym wystąpi także dziewiętnastu naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ich prelekcje dotykają ekologii, finansów, zarządzania i problemów społecznych mieszkańców Unii Europejskiej.

Tematy wiodące

Uczestnicy kilkuset paneli Forum będą dyskutować o wielu aspektach przemian gospodarczych regionu. Wydarzenia zostały zatem pogrupowane w ścieżki programowe, m.in. Biznes i Zarządzanie, Makroekonomia, Polityka Międzynarodowa, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Energetyczne…

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów – informuje organizator FE Instytut Studiów Wschodnich.

Na XXX Forum Ekonomicznym zostanie zaprezentowana IV edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. To najważniejsze polskie opracowanie naukowe o stanie krajowej gospodarki i państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dokument pokazuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich lat. Tegoroczna edycja uwzględnia także wpływ pandemii COVID-19 na rozwój poszczególnych gospodarek w latach 2015-2020.

Tematy główne Raportu to:

 • Zielone otwarcie w energetyce krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Ochrona zdrowia,
 • Reakcja rządów krajów regionu w zakresie polityki podatkowej na COVID-19,
 • Trajektoria rozwoju poszczególnych gospodarek w latach 2015-2020.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma także swój wkład w budowaniu popartego badaniami obrazu regionu. Nasza uczelnia jest partnerem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Epidemia COVID-19 odcisnęła znak na każdej sferze życia, także na funkcjonowaniu samorządów.

Uczestnicy Forum będą mieli okazję do dyskusji m.in. o Rankingu w strefie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – miejsca spotkania nauki z biznesem.

ŚCIEŻKI PROGRAMOWE XXX Forum Ekonomicznego

 • Biznes i Zarządzanie
 • Europa i Świat
 • Forum Bezpieczeństwa
 • Forum Eksportu
 • Forum Idei
 • Forum Innowacji
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Forum Regionów
 • Forum Energetyczne
 • Forum Ukraińskie
 • Makroekonomia
 • Media i Komunikacja
 • Nowa Gospodarka
 • Polityka Międzynarodowa
 • Wydarzenia Specjalne
 • Zrównoważony Rozwój

W czasie każdej edycji Forum Ekonomicznego odbywają się także liczne imprezy kulturalne – projekcje filmowe, wystawy, promocje książek i spotkania autorskie.

Data: 7-9 września 2021

Miejsce: Karpacz, Hotel Gołębiewski

Strona wydarzenia: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

logo Forum Ekonomiczne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem XXX Forum Ekonomicznego.

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
Serce boli na wieść o bombardowaniu ukraińskich miast przez sowieckich okupantów. W pamięci wraca ciepły kwiecień 2007 roku, w którym do wschodniej i zachodniej Ukrainy, w poszukiwaniu nowych…

1150x180