Warsztat naukowy ekonomisty. Rzecz tajemna?

Przez lata tajniki warsztatu naukowego były przekazywane w relacji mistrz-uczeń. W Polsce pierwsze negatywne zmiany w tym systemie rozpoczęły się w 1968 roku, gdy z uczelni zwolniono wielu mistrzów-profesorów. Potem było... coraz ciemniej. Monografia Warsztat naukowy ekonomisty być może rozpoczyna chlubny powrót do nauki metodyki.

1150x180

Pomysł na książkę o metodologii pracy naukowej jest efektem doświadczeń autorów w promowaniu młodych adeptów nauki w zakresie dyscyplin ekonomicznych.  

warsztat naukowy ekonomisty

Autorami monografii Warsztat naukowy ekonomisty jest zespół doświadczonych ekonomistów z polskich ośrodków akademickich, a wśród nich profesor Stanisław Czaja z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Każdy z nas zadawał sobie pytania: dlaczego w recenzowanych pracach naukowych (od artykułu do rozprawy habilitacyjnej) pojawia się tak dużo uchybień metodycznych i formalnych, a niektóre z nich zawierają także błędy merytoryczne? 

W wyniku współpracy zespołu naukowców, będących praktykami tematu – to oni nadzorują powstawanie dysertacji naukowych i je recenzują – powstała monografia przywracająca tradycję nauki metodologii. 

Autorzy monografii: 

 • prof. Bazyli Poskrobko (red.) – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku  
 • prof. Tadeusz Borys – Uniwersytet Zielonogórski  
 • prof. Stanisław Czaja –  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 • dr Tomasz Poskrobko – Uniwersytet w Białymstoku 

Monografia została wydana przez Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. 

Strona ksiażki w Bazie Wiedzy WIR (Wiedza – Informacja – Repozytorium) 

Dla kogo jest ta książka? 

W efekcie pracy naukowej powstają zarówno prace rygorowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), jak i dysertacje doktorskie, artykuły naukowe i popularnonaukowe, rozprawy habilitacyjne czy monografie naukowe. 

Monografia będzie zatem przydatna zarówno studentom I i II stopnia studiów, doktorantom, jak i wszystkim naukowcom publikującym efekty swojej pracy. Treść skupiona jest ściśle na pracy naukowca ekonomisty. 

Ekonomista trzeciego dziesięciolecia XXI wieku powinien rozumieć wiele aspektów wiedzy, których badaniem zajmują się inne dyscypliny; na przykład w dziedzinie nauk społecznych to: aksjologia, psychologia, socjologia i prawo, zaś w innych dziedzinach to głównie: ekologia ogólna, ochrona środowiska i klimatu, fizyka, czy chemia. 

Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów: 

 1. Umysłowo-osobowościowe uwarunkowania procesu twórczego naukowca 
 1. Ekonomia jako nauka teoretyczna i implementacyjna 
 1. Współczesna aksjologia ekonomii 
 1. Filary warsztatu naukowca 
 1. Wybrane aspekty metodologii badań naukowych 
 1. Matryca logiczna opracowania naukowego z ekonomii 
 1. Zasady i normy komponowania oraz redagowania tekstów naukowych z ekonomii 
 1. Recenzowanie opracowań z ekonomii 
 1. Higiena pracy naukowej 

Trzy pierwsze rozdziały są poświęcone problemom podejmowanym po raz pierwszy w polskiej i światowej literaturze poświęconej warsztatowi pracy naukowej ekonomisty. 

W kolejnych dwóch rozdziałach skoncentrowano się na nauce jako obszarze twórczości, opisano podstawowe kanony nauki – z odniesieniem do ekonomii, istotę metodologii nauk oraz metody poznania naukowego i badań empirycznych w ekonomii. 

Fragment książki:

W tekstach naukowych należy wprowadzać tylko tyle słów, ile jest niezbędnie koniecznych do przedstawienia wyników badań ze względów merytorycznych i logicznych, biorąc także pod uwagę poziom przygotowania Czytelnika, do którego praca jest głównie adresowana. 

W tekście należy unikać „pustych” wyrazów, zbędnych wyrażeń lub zdań (czasem zdarzają się nawet całe akapity, które nic nie wnoszą do analizowanego problemu w aspekcie naukowym) – do tej kategorii zalicza się wyrażenia: „i  tak dalej”, „i  temu podobne”. 

Przykład nic niemówiącego zakończenia zdania: „Wymaga to wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów, ludzkich preferencjach, możliwościach technicznych, interakcjach, instytucjach itp.” Kto z czytelników jest w stanie się domyślić się, co autor ukrył pod wyrażeniem „itp.”? Pewnie chciał zamknąć zdanie. 


Kończymy więc naszą krótką recenzję zwięzłym: POLECAMY. To Się Liczy!

Polecamy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wzbogacił się o nowy innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy – Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB). Jest to interaktywna pracownia komputerowa, służąca do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i…

1150x180