Profesor Kiełczewski

Tamara Chorążyczewska

Tamara Chorążyczewska

Profesor Hiroyuki Itami to światowy autorytet w zakresie nauk o zarządzaniu oraz ekonomii menedżerskiej. W 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nadał mu tytuł doktora honoris causa. Sympatia profesora Itamiego do Polski zaowocowała piękną miłosną historią….