metodologia pracy naukowej

Przez lata tajniki warsztatu naukowego były przekazywane w relacji mistrz-uczeń. W Polsce pierwsze negatywne zmiany w tym systemie rozpoczęły się w 1968 roku, gdy z uczelni zwolniono wielu mistrzów-profesorów. Potem było… coraz ciemniej. Monografia Warsztat naukowy ekonomisty być może rozpoczyna chlubny powrót do nauki…