Sukces ma wielu ojców

Blog Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu narodził się w 2020 roku. Z dyskusji z młodymi czytelnikami Portalu, internetowego pisma naszej uczelni, wynikło wiele cennych wniosków, które zostały wdrożone w tym blogu.

Podział na kategorie. Krótka forma. Popularyzacja nauki. To były hasła przewodnie dotyczące treści.

1150x180

Forma bloga powstała w wyniku wielu dyskusji. Powstał brief a potem projekt. Prace szły szybko, wiedzieliśmy do czego dążymy. Rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku, w listopadzie Jako redaktor naczelna nadzorowałam prace z grafikiem i informatykiem. Mojego autorstwa jest także tytuł bloga, wybrany demokratycznie z innych propozycji zgłoszonych przez pracowników Centrum Promocji.

O BLOGU To Się Liczy

DLA KOGO? 
Zakładamy, że blog skupi czytelników z naszego naukowego poletka (absolwentów, naukowców) i świata biznesu, ale także wielkie grono ludzi chcących rozumieć i interpretować rzeczywistość. Myślimy o szeroko rozumianym otoczeniu uczelni: mieszkańcach miasta, kraju, studentach, kandydatach i ich rodzicach.  

KTO

Do aktywnego tworzenia tego nowego kanału informacyjnego zaprosiłam naszych naukowców, felietonistów, sama wyszukiwałam gorące tematy polityczne i zwracałam się z prośbą o komentarz. Wychodziłam z założenia, że w tych burzliwych czasach ludzie jak nigdy dotąd łakną głosu ekspertów. 

Dział redakcyjny blogu tworzyłyśmy we dwie: Tamara Chorążyczewska i Sonia Mozel. Obie jesteśmy dziennikarkami, a Sonia jako redaktorka nadawała tekstom poprawność gramatyczną i językową. Naszym niezastąpionym felietonistą był Wojtek Sokolnicki.

A co przed blogiem?

Głód informacji. To z niego zrodziły się wydawnictwa: „Nasza Akademia” i „Portal – Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.  

Nasza Akademia

Lucyna Wasylina

Na fali przemian społeczno-politycznych, dokonujących się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stuleciach, pojawiła się rosnąca potrzeba dostępu do informacji. Platformy internetowe dopiero budowały swoją strukturę. Dominującym medium była nadal prasa. W 1998 roku z inspiracji rektora naszej uczelni, profesora Andrzeja Baborskiego, powstało uczelniane czasopismo – kwartalnik o nazwie „Nasza Akademia”. Jego redaktorem naczelnym przez dziesięć lat była Barbara Węglarska, ówczesna redaktor naczelna Wydawnictwa AE. Kolegium redakcyjne składało się z dwóch osób: polonisty i tłumacza Rafała Galosa oraz… chemiczki z wykształcenia, Lucyny Wasyliny. Czasopismo miało charakter otwarty, gdyż w praktyce każdy pracownik uczelni, także student, mógł przesłać tekst o dowolnej tematyce. Korekty językowej publikowanych tekstów dokonywał zespół Wydawnictwa. Pismo wydawano w wersji czarno-białej, tylko z kolorową okładką.

PORTAL. Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W 2008 roku, wraz ze zmianą nazwy naszej uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zmieniono również tytuł uczelnianego periodyku oraz jego oprawę graficzna – pismo wydawane było w całości w kolorze. 

Pomysł wyboru nowej nazwy pisma „Portal – Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nawiązywał do zabytkowego portalu wmurowanego w bramę główną naszej uczelni – jej wizualnej, architektonicznej wizytówki. Z drugiej strony słowo „portal” kojarzył się z internetem, a więc miejscem, gdzie każdy może znaleźć interesujące dla siebie teksty czy zdjęcia.
Kwartalnik „Portal” redagowały Tamara Chorążyczewska i Lucyna Wasylina. W ostatnim roku wydawania wersji papierowej – w 2016 – do redakcji dołączyła Katarzyna Wołowiec. 
Graficzną oprawę czasopisma projektowała Beata Dębska, absolwentka ASP pracująca w uczelnianym Wydawnictwie.

Oba czasopisma – które kolportowano bezpłatnie – relacjonowały wydarzenia uczelniane i środowiskowe, odnotowywały sukcesy pracowników i studentów, prezentowały twórczość literacką, plastyczną i fotograficzną pracowników, przedstawiały przykłady dobrych praktyk, a także służyły jako forum do wyrażania różnych opinii w formie polemik i dyskusji.

W papierowej wersji czasopisma wydawane były przez osiemnaście lat, a w sieci zamieszczaliśmy także ich wersje w formie plików PDF. 

Pierwszy numer Portalu 

Jednak w 2016 roku zaprzestano finansowania druku czasopisma, a redakcja podjęła decyzję o stworzeniu w internecie platformy, która nadal dokumentowałaby i opisywała życie naszego Uniwersytetu. Zachowaliśmy nazwę Portal…

Po czasach Portalu w wersji papierowej w 2016 roku nasze pismo przeszło do Internetu.

Szybko, szybko! „Portal” do sieci i w sieci

Katarzyna Wołowiec

To nie była łatwa do przyjęcia decyzja. A jednocześnie trudny do zrealizowania projekt. Społeczność akademicka przez osiemnaście lat przyzwyczaiła się do kwartalnika w wersji papierowej. Do tego, że „Portal” w lśniącej okładce trafia w ich ręce, a wraz z nim opis najważniejszych wydarzeń na Uniwersytecie, wywiady z ciekawymi osobami, relacje z sukcesów naukowców czy sylwetki naszych pracowników.

Czytelnicy zaczynali zawsze od oceny okładki, wertowania kolejnych stron w poszukiwaniu swoich lub znajomych twarzy na zdjęciach, a redakcja, zanim oddała w ich ręce gotowe wydawnictwo, długimi tygodniami zbierała materiały, szukała ciekawych tematów, namawiała do napisania tekstów lub udzielania wywiadów, gromadziła i retuszowała zdjęcia… Ot, proces wydawniczy: czasami długie noce składu, negocjacji z graficzką, czasami ostre cięcia materiałów w ostatniej chwili, innym razem wielogodzinna redakcja stylistyczna, by tekst stracił sprawozdawczy sznyt, a zyskał publicystyczną lekkość.

Lucyna Wasylina, redaktor naczelna, trzymała nad tym wszystkim pieczę, znała trudności wynikające z publikowania czasopisma akademickiego, ale i satysfakcję z zamkniętego numeru, podziękowań osób, dla których papierowa kronika Uniwersytecka od lat była ważnym elementem życia akademickiego.
I całą tę pracę, historię, tradycję w 2016 roku zamknęło hasło: „Przechodzimy do internetu”.
Ale co to znaczy? Uczelnia nie miała nigdy portalu informacyjnego. Newslettery? Owszem. Aktualności na stronie głównej? Jasne. Ale portal?!W Biurze Promocji UEW zaczęły się narady, spotkania… Burza mózgów, przeplatana kłótniami i olśnieniami, konsultacje z nielicznymi wówczas redakcjami portali innych uczelni, grafikami, informatykami. Szybko, szybko… Trzeba pisać inaczej – krótkie akapity, teksty syntetyczne, publicystyczne. Jakie rubryki? Może kolumna felietonów? Może odmłodzimy redakcję i zachęcimy studentów do pisania? Kto będzie administrował? Kto zarządzał treścią? Galeria zdjęć? Archiwum? Internetowe publikacje rządzą się innymi zasadami, inną filozofią, internetowi odbiorcy są w ruchu, w biegu… Szybko, szybko…13 grudnia 2016 roku „Portal” jako internetowe „Informacje UEW we Wrocławiu” miał swoją premierę. Data dała asumpt do sięgnięcia także po historyczne wspomnienia naszych pracowników z grudnia ’81. A potem już poszło. Szybko, szybko…

http://www.portal.ue.wroc.pl/Z początkiem 2021 roku Portal ostatecznie zakończył publikację nowych materiałów. Uczelniane pismo towarzyszyło nam, dokumentowało oraz komentowało życie akademickie (i nie tylko!) przez osiemnaście lat w formie drukowanej i cztery lata w Internecie. Ustąpił miejsca nowym mediom – blogowi To Się Liczy, LinkedInowi i YouTube’owi. 

Także i ja z czasem ustąpię miejsca młodszym redaktorom. Taka jest kolej rzeczy.

Tamara Chorążyczewska

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…

1150x180