Rebranding – (moja) strategiczna zmiana  

Książka autorstwa dr hab. B. Mróz-Gorgoń, prof. UEW pt. Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji, PWN, Warszawa 2019, jest laureatem konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną ECONOMICUS 2020 dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na rynku polskim. Publikacja zajęła trzecie miejsce w kategorii „Najlepszy poradnik biznesowy”.

1150x180

Moje zainteresowania naukowo-badawcze orbitowały wokół problematyki zarządzania marką od początku mojej ścieżki naukowej. W toku systematycznej analizy literaturowej wyłoniłam lukę badawczą, co stanowi zawsze motywację do dalszych prac. Dodatkową inspiracją do napisania książki Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji, było zidentyfikowanie braku kompendium wiedzy dotyczącej rebrandingu, przydatnego podmiotom gospodarczym. 

We współczesnym hiperkonkurencyjnym i turbulentnym otoczeniu rynkowym zarówno postawy konsumentów, jak i trendy w komunikacji marketingowej, podlegają nieustannym modyfikacjom i zmianom. Strategie budowania wizerunku marki w umysłach konsumentów są jednym z głównych elementów umacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.  

Redefiniowanie wizerunku marki może zachodzić na różnym poziomie, począwszy od modyfikacji samego oznakowania wizualnego danej firmy, aż po całkowitą zmianę strategii. Bardzo ważne jest też to, że rebranding niesie ze sobą ogromne ryzyko porażki i doprowadzenia do kryzysu wizerunkowego. Strategia i proces rebrandingu jest zatem istotnym i aktualnym tematem, i to zarówno w kontekście teorii zarządzania i marketingu, jak i praktyki gospodarczej. 

Z uwagi na znaczenie problematyki rebrandingu w wymiarze naukowym i biznesowym, w książce uwzględniłam szeroki wstęp teoretyczny (rozdział I i II), dotyczący zarówno zarządzania zmianą, jak i definiowania i modelowych ujęć rebrandingu. Kolejne rozdziały zawierają opis procedury badawczej, a także wyniki jakościowych i ilościowych badań własnych o charakterze pierwotnym, przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw, które przeszły proces rebrandingu.  Co istotne zwłaszcza z punktu widzenia praktyki, publikacja zawiera również tzw. opisy przypadków rebrandingu badanych marek – w końcowej części książki zapoznać się można z case study następujących marek: ZOO Wrocław, InPost, Nest Bank, Mamut, Warta, Cyfrowy Polsat, Port Lotniczy Wrocław, Tygodnik „Polityka”, TIM, Work Service i mBank. Wśród wielu firm, których managerowie udzielili wywiadu pogłębionego (25 top managerów rożnych podmiotów) były, m.in.: mBank i InPost, w których wywiady pogłębione przeprowadzone zostały z prezesami, odpowiednio: Cezarym Stypułkowskim i Rafałem Brzoską

Pragnę podkreślić, iż nieoceniony wkład w finalny kształt publikacji wniosły recenzje wydawnicze − profesora Adama Sagana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Magdaleny Grębosz-Krawczyk z Politechniki Łódzkiej oraz wybitnego praktyka i eksperta w zakresie marketingu − Jacka Kotarbińskiego, a także wielkie wsparcie ze strony redakcji PWN.  

Dlaczego to „moja strategiczna zmiana”? Książka była wskazana jako „główne dzieło” mojego procesu habilitacyjnego, który zakończył się pomyślnie w ubiegłym roku.  

Zapraszam do lektury. 

Barbara Mróz-Gorgoń − dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracuje w Katedrze Marketingu; kierownik projektów w ramach Wrocławskiego Centrum Akademickiego; kierownik grantu Miniatura przyznanego w 2020 r. przez Narodowe Centrum Nauk; autorka książki pn. Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji (PWN, Warszawa 2019); kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing; opiekun koła naukowego PRoMOTION, członek Rady ds. rozwoju społecznego przy Prezydencie Wrocławia, doradca i konsultant strategii marketingowych i brandingowych, dyrektor marketingu PayEye Sp. z o.o. 

Tekst pochodzi z kwartalnika „Impakt Dolny Śląsk”. Najnowsze wydanie kwartalnika do pobrania na stronie thinktank.ue.wroc.pl

Polecamy także post

Polecamy

1150x180