Polski Produkt Przyszłości

"Polski Produkt Przyszłości" to konkurs organizowany przez PARP i NCBR. W jego 23. edycji twórcy innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii zgłosili 219 projektów. Finał konkursu „Polski Produkt Przyszłości" odbył się podczas gali on-line 16 czerwca 2021.

1150x180

Na zwycięzców konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czekało 600 tysięcy złotych.

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja rywalizowały o trzy nagrody główne po 100 tysięcy oraz wyróżnienia (25 tysięcy złotych) i nagrody specjalne. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 219 projektów, o 123 więcej niż rok wcześniej.

Nagrodzone produkty

Kategoria „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” 
Nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych otrzymali twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF opracowane przez Angionica Sp. z o.o.

Nagrody specjalne
Laur za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. za InnerWeb® – wirtualny strażnik, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne.

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż trzy lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen 2 Extraction Unit) firmy Usagi Sp. z o.o.

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projektowi SOLHOTAIR – wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o.).

Nagrodę wspólną PARP i NCBR, przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o.).

O konkursie

„W dotychczasowej historii konkursu Polski Produkt Przyszłości oceniono 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 60, a 129 wyróżniono. Dotyczyły one bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności zaistniały lub mają szansę zaistnieć na polskim i globalnym rynku” – informuje portal PAP Nauka w Polsce.
Tytuł „Polski Produkt Przyszłości”, który od 23 lat przyznawany jest w konkursie, to cenne narzędzie promocyjne. Konkurs ma też istotny wpływ na to, jak rodzime przedsiębiorstwa i instytucje naukowe postrzegają wzajemne relacje i potrzebę wdrażania innowacji.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C87881%2Czwyciezcow-konkursu-polskich-produktow-przyszlosci-poznamy-16-czerwca

Czytaj także:

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C88205%2Cpo-raz-23-przyznano-nagrody-w-konkursie-polski-produkt-przyszlosci.html

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
Serce boli na wieść o bombardowaniu ukraińskich miast przez sowieckich okupantów. W pamięci wraca ciepły kwiecień 2007 roku, w którym do wschodniej i zachodniej Ukrainy, w poszukiwaniu nowych…

1150x180