pieniądze

Niespodzianka! Inflacja w Polsce… spada

Jednym z pierwszych postów, jakie opublikował w tym roku portal Bankier.pl, był materiał pt. Sensacyjny spadek inflacji CPI. Z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w grudniu 2020 roku nie wzrosła, lecz spadła. Wyhamowana inflacja w ostatnim miesiącu tak trudnego gospodarczo roku? O komentarz poprosiliśmy prof. Dariusza Warzywniaka z Katedry Bankowości UEW.

1150x180

Inflacja CPI1 w grudniu spadła do 2,3% – wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego2. To najniższy odczyt od kwietnia 2019 roku. Z całą pewnością można mówić w tym przypadku o zaskoczeniu, gdyż wzrost podaży pieniądza na rynku związany z polityką monetarną NBP w roku 2020 oraz innymi działaniami antyepidemicznymi jednoznacznie wykreował większe oczekiwania inflacyjne.

Za wyhamowaniem inflacji w grudniu przemawiał między innymi efekt wysokiej bazy odniesienia sprzed roku. Grudzień 2019 roku był bowiem miesiącem skokowego wzrostu CPI (o 0,8% wobec poprzedniego miesiąca i 3,4% rok do roku).

Jak wynika z ograniczonych na razie danych GUS, w grudniu nietypowo zachowały się ceny żywności oraz napojów bezalkoholowych. Towary z tej kategorii potaniały o 0,1% porównaniu z listopadem.

Inflacja na poziomie 2,3% r/r3 idealnie wpisuje się w cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, określony na poziomie 2,5% (plus/minus 1%). Czy zatem możemy już uznać, że zeszłoroczny tak zwany dodruk pieniądza nie skończy się negatywnym efektem w postaci wysokiej inflacji? Zdecydowanie za wcześnie, by o tym mówić. Sytuacja jest dynamiczna i wiele będzie zależało od tego, jak wykorzystana zostanie nadmiarowa podaż pieniądza przez uczestników rynku w najbliższych miesiącach.

Doświadczenia globalnego kryzysu 2007-2009 pozwalają jednak pozytywnie patrzeć w przyszłość, tym bardziej że przyczyny obecnej sytuacji są diametralne inne od tych sprzed czternastu lat. Czas pokaże…

Dariusz Wawrzyniak, Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/dariusz_wawrzyniak.html

Przypisy:
1. CPI to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (z języka ang. „Consumer Price Index”). Popularna miara inflacji, wyliczana na bazie indeksu statystycznego koszyka zakupów nabywanego przez gospodarstwo domowe (https://www.skarbiec.pl/slownik-inwestycyjny/cpi).
2. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sensacyjny-spadek-inflacji-CPI-8032642.html (07.01.2021).
3. Rok do roku.

dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UEW

Obserwator zmian zachodzących w systemie finansowym, szczególnie w obszarach związanych z zastosowaniem technologii informatycznych. Twórca oryginalnych kursów akademickich z pogranicza informatyki i ekonomii. Prezes Zarządu SophScope Sp. z o.o., firmy zajmującej się między innymi tworzeniem aplikacji mobilnych (np. Kiedy Wykład ).

Autor monografii „Ryzyko informatyczne w działalności bankowej” (2012).
Kierownik Katedry Bankowości.

Polecamy

1150x180