GPW

Laury w konkursie Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Absolwentka UEW Karina Wisłocka, autorka pracy magisterskiej „Wpływ Covid-19 na sytuację finansową europejskich koncernów naftowych w 2020 r. na przykładzie Royal Dutch Shell, BP oraz Total” została laureatką Konkursu Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie obronione w 2021 roku.

1150x180

25 stycznia 2022 roku Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych ogłosiła wyniki 8. edycji konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW.

W tegorocznym konkursie brało udział 69 prac. Zostały zgłoszone przez 34 uczelni w Polsce. Największa liczba prac została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim (11 prac) oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (10 prac). 

Nadesłane prace oceniała Kapituła Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników Giełdy Papierów Wartościowych.

Kapituła Konkursu:

  • dr Wojciech Nagel – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Fundacji GPW
  • dr hab. Mieczysław Puławski prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • prof. dr hab. Konrad Raczkowski – UKSW, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej
  • prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska
  • dr Tomasz Wiśniewski – Sekretarz Kapituły, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W konkursie oceniane są prace w dwóch kategoriach: prace licencjackie i prace magisterskie.

Zdjęcie pochodzi ze strony

Nasza absolwentka została wyróżniona w kategorii prace magisterskie. Karina Wisłocka jest autorką pracy pt. „Wpływ Covid-19 na sytuację finansową europejskich koncernów naftowych w 2020r. na przykładzie Royal Dutch Shell, BP oraz Total”. Promotorem był dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW.

Fragment recenzji pracy:
Jest to praca wysoce oryginalna i wartościowa. Autorka podjęła się w niej zbadania finansowych implikacji pandemii COVID-19 w obszarze działalności globalnych koncernów naftowych Royal Dutch Shell, BP oraz Total. Pandemia ta i reakcje na nią nie posiadają współczesnych odpowiedników, a jednocześnie są zjawiskami przełomowymi dla wielu światowych i regionalnych procesów społeczno-gospodarczych, a nawet środowiskowych. Badanie nieznanych dotąd, ich finansowych aspektów (np. ujemnych cen ropy, załamania kursów akcji itp.) dla tak dużych, międzynarodowych firm i to już w trakcie pierwszych fal pandemii, było przedsięwzięciem najprawdopodobniej nie mającym odpowiedników wśród badań prowadzonych na użytek prac magisterskich, jak również wyjątkowym wobec badań naukowych uznanych uczelni i konsultingu.


Laureaci. Prace magisterskie

Pierwsza nagroda:

Jan Maliński, praca pt. „Kompromis jako pochodna współzależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi i miarami ryzyka”; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wyróżnienia:

  • Przemysław Humięcki, praca pt. „Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN jako kapitałowy instrument wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw”; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Karina Wisłocka, praca pt. „Wpływ Covid-19 na sytuację finansową europejskich koncernów naftowych w 2020r. na przykładzie Royal Dutch Shell, BP oraz Total”; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ocenie brane są pod uwagę: poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, oraz innowacyjność formułowanych wniosków.

Partnerem konkursu na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa Zarządu GPW jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a Patronem nagrody specjalnej PFR Portal PPK.

Więcej informacji o konkursie na stronie.

Gratulujemy Laureatce i Promotorowi!

To Się Liczy!


Uwaga: zdjęcie tytułowe należy do GWP

Polecamy

Bill – tak bowiem wszyscy się do Minskera zwracali – pojawił się na uczelni w 1989 roku. Stał się symboliczną personifikacją przemian w Polsce. Jako native speaker z doświadczeniem…

1150x180