Koopetycja? Przedmiot badań wyróżnionego projektu naukowców UEW

Dr hab. Patrycja Klimas z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki Opus 20. Celem projektu pt. „Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów” jest rozpoznanie cech relacji współpracy z konkurentami oraz faz, w jakich się rozwijają.