Ręce wzajemnie się wspierające

Koopetycja? Przedmiot badań wyróżnionego projektu naukowców UEW

Dr hab. Patrycja Klimas z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki Opus 20. Celem projektu pt. "Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów" jest rozpoznanie cech relacji współpracy z konkurentami oraz faz, w jakich się rozwijają.

1150x180

O nagrodzonym projekcie

Tytuł projektu: Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 569 tys. zł w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

 Zespół badawczy: 
dr hab. Patrycja Klimas – kierownik (Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu),
dr hab. Sylwia Stańczyk (Katedra Projektowania Systemów Zarządzania),
dr hab. Łukasz Kuźmiński (Katedra Zarządzania Procesami),
dr Karina Sachpazidu-Wójcicka (Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu),
dr inż. Michał Nadolny (Katedra Zarządzania Procesami).

Dotychczasowe badania wskazują menadżerom, że utrzymywanie oraz korzystna eksploatacja relacji koopetycyjnych wymaga ciągłego zwalczania napięć i odpowiedniego zarządzania tak wyjątkowymi relacjami. Niestety, literatura nie dostarcza rekomendacji odnośnie do sposobu kształtowania tych relacji, ani w ujęciu celowego kształtowania ich cech, ani ich naturalnej (a może celowej?) zmienności na przestrzeni cyklu ich życia, jak również znaczenia rzeczonych cech dla wielowymiarowych efektów koopetycji. Projekt zapełni tę lukę.

prof. Patrycja Klimas


Badania będą prowadzone w 1200 przedsiębiorstwach przemysłowych w podziale na firmy high-tech, medium high-tech, medium low-tech oraz low-tech. Przedmiotem badań projektu jest także wpływ cech relacji koopetycji na finansową i niefinansową sprawność współpracujących konkurentów.

więcej

Koopetycja

Nazwa wzięła się od angielskiego słowa „coopetition” i nie ma polskiego odpowiednika. Oznacza ona jednoczesną współpracę i konkurencję między rywalizującymi ze sobą przedsiębiorcami.

Forum Akademickie o projekcie i obszarze badań

„Zjawisko koopetycji, a więc jednoczesną kooperację i konkurencję w środowisku przedsiębiorstw przemysłowych, zbada dr hab. Patrycja Klimas z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na realizację projektu otrzymała prawie 570 tys. zł z Narodowego Centrum Nauki” – informuje Forum Akademickie w artykule opublikowanym 17 czerwca 2021. Autor przybliża pojęcie kopetycji i specyfikę tematyki badań realizowanych w ramach zwycięskiego projektu.

Polecamy

Bill – tak bowiem wszyscy się do Minskera zwracali – pojawił się na uczelni w 1989 roku. Stał się symboliczną personifikacją przemian w Polsce. Jako native speaker z doświadczeniem…

1150x180