Japonia i Polska. Ekonomia i miłość

Profesor Hiroyuki Itami to światowy autorytet w zakresie nauk o zarządzaniu oraz ekonomii menedżerskiej. W 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nadał mu tytuł doktora honoris causa. Sympatia profesora Itamiego do Polski zaowocowała piękną miłosną historią.

1150x180

Hiroyuki Itami jest absolwentem Wydziału Handlu Uniwersytetu Hitotsubashi w Tokio. Ukoronowaniem jego kariery była nominacja na wykładowcę na dworze cesarskim w 2009 roku.

W 1972 roku otrzymał stypendium Fullbrigta i uzyskał stopień doktora na uniwersytecie Carnegie-Mellon w Pittsburgu. Był także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanforda w roku akademickim 1975/1976 oraz 1982/1983. Pełnił funkcję dziekana na Uniwersytecie Hitotsubashi i Uniwersytecie Nauki w Tokio.

Doktorat honoris causa naszej uczelni profesor Hiroyuki Itami otrzymał, będąc już wykładowcą na dworze Cesarza Japonii.

Sympatia do Polski

Związki profesora Itamiego z Polską i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu rozpoczęły się w 1989 roku. Japoński profesor był doradcą Senatu RP do spraw transformacji gospodarki polskiej i strategii społeczno-gospodarczej. Swoje spostrzeżenia z naszego kraju opublikował w książce „Listy z Polski” wydanej w 1990 roku w języku japońskim.

Już podczas pierwszej wizyty w Polsce nawiązał współpracę z profesorem Stanisławem Kiełczewskim.

Po pierwszych kontaktach z Polską profesor Itami zainspirował do odwiedzenia naszego kraju swego starszego syna Kenichiro, który przyjechał do Wrocławia w 1991 roku. Spędził kilka miesięcy w gościnie u profesora Kiełczewskiego. Dzięki temu mógł z bliska obserwować zmiany, jakie dokonywały się wówczas w Polsce.

Cytat z biogramu Profesora: Trwały i znaczący wkład profesora Itamiego do światowej nauki zarządzania polega na twórczym rozwoju i wzbogaceniu behawioralnej koncepcji firmy. Profesor wzbogacił teorię behawioralną o kilka ważnych elementów. Zalicza się do nich przede wszystkim: opracowanie modelu adaptacyjnego zachowania firmy; uwzględnienie warunków niepewności w podejmowaniu decyzji; wprowadzenie nowej zmiennej: technologii, a także wskazanie na jej rolę jako czynnika dynamizującego strategię i modele biznesu. W pracach Profesora Itamiego istotna jest także koncentracja uwagi na problematyce invisible assets, w tym na kapitale społecznym i intelektualnym jako kluczowych elementach w procesie zarządzania strategicznego.

Polska w czasach transformacji była więc wspaniałym laboratorium naukowym dla ekonomisty.

29.09.2010 r. prof. Hiroyuki Itami został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

„Tym co w moim głębokim przekonaniu zasadniczo odróżniało profesora Itamiego od licznych odwiedzających w tym okresie Polskę doradców i ekspertów zagranicznych, było to, że nie przybywał do naszego kraju, by załatwić jakieś biznesowe interesy, lecz by poznać nasz polski eksperyment transformacyjny i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem”, podkreślił w czasie uroczystości nadania tytułu profesor Jarosław Witkowski z UEW.

Artykuł Profesor Hiroyuki Itami. XXII doktor honoris causa naszej uczelni

I taka ładna miłość

Młodszy syn profesora, Yujiro Itami, po ukończeniu studiów chemicznych na Uniwersytecie w Kyoto został doktorantem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i w 2004 roku uzyskał stopień doktora. W Poznaniu poznał też swoją przyszłą żonę, Emilię Kozłowską, studentkę ochrony środowiska.

Pobrali się w rodzinnym mieście ukochanej, w Sulmierzycach w 2004 roku.

Państwo Itami doczekali się trzech synów. Często odwiedzają swoją rodzinę w wielkopolskich Sulmierzycach i w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku.

Polsko-japońska rodzina Yujiro Itami i Emilii zd. Kozłowskiej z Sulmierzyc. Od lewej: Yujiro, Keitaro, Nataniel, Szymon, Emilia

Dziś Yujiro pracuje w Fujifilm, filii w Holandii. Bierze udział w pracach badawczych i udoskonalaniu wyrobów koncernu, m. in. filtrów membranowych, jest autorem ponad stu patentów.


Polecamy

http://www.portal.ue.wroc.pl/p/portal_nowe/wybrane_artykuly/portal_7-13/portal_8/profesor_hiroyuki_itami_-_doktor_honoris_causa_uniwersytetu_ekonomicznego_we_wroclawiu.pdf

Polecamy

Bill – tak bowiem wszyscy się do Minskera zwracali – pojawił się na uczelni w 1989 roku. Stał się symboliczną personifikacją przemian w Polsce. Jako native speaker z doświadczeniem…
Nie pamięta, kiedy nauczyła się pływać. Trener UKS 9 Kalisz wypatrzył ją podczas lekcji WF-u, była wtedy w drugiej klasie podstawówki. Chętnie dołączyła do klubu, bo… trenowała w nim…

1150x180