Impakt Dolny Śląsk

Impakt Dolny Śląsk. Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem organizacji jest diagnozowanie wyzwań i dostarczanie aktualnych analiz o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski, na podstawie wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także inicjowanie dyskusji na tematy gospodarcze oraz kreowanie rozwiązań w obszarze transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki, jednostkami publicznymi i przedsiębiorstwami.

1150x180

Impakt Dolny Śląsk – Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizuje zadania o charakterze eksperckim i opiniotwórczym na rzecz podmiotów zewnętrznych, w szczególności jednostek publicznych, organizacji, przedsiębiorstw i społeczeństwa, polegające na:
1) dostarczaniu aktualnych i rzetelnych analiz przydatnych do podejmowania decyzji o charakterze
strategicznym, w tym o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski
na podstawie wyników badań naukowych prowadzonych w UEW;
2) kreowaniu rozwiązań w obszarze transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki, jednostkami publicznymi
i przedsiębiorstwami;
3) inicjowaniu, uczestniczeniu i prowadzeniu debaty publicznej, dyskusji o dużym znaczeniu społecznym
i gospodarczym, w tym o charakterze prognostycznym i programującym;
4) wspieraniu organów władzy publicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych
na podstawie wyników badań;
5) tworzeniu i współuczestnictwie w realizowaniu programów strategicznych, w tym diagnozowaniu
wyzwań, wskazywaniu rekomendacji, popularyzowaniu rozwiązań i prowadzeniu dyskursu społecznego.
6) przygotowaniu biuletynu ekonomicznego UEW.

W skład Rady Think Tanku wchodzą:
1) dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW – przewodniczący,
2) prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska,
3) dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW,
4) dr hab. Marek Kośny, prof. UEW,
5) Marek Ignor – Dolnośląski Fundusz Rozwoju, sektor publiczny,
6) Tomasz Szpikowski – przedstawiciel przedsiębiorców,
7) Malwina Wrotniak – red. naczelna Bankier.pl, media gospodarcze i regionalne,
8) Ałła Witwicka-Dudek – Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczął działalność 30.11.2020r.

Więcej na https://thinktank.ue.wroc.pl/

Kwartalnik “Impakt Dolny Śląsk”

Think tank wydaje przegląd „Impakt Dolny Śląsk”. Kwartalnik jest adresowany zarówno do jednostek publicznych, jak i środowiska dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich odbiorów zainteresowanych społeczno-gospodarczym rozwojem Dolnego Śląska. 

Autorami publikacji są zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i przedstawiciele środowiska biznesu, samorządu lub dziennikarze specjalizujący się w tematyce gospodarczej.

Czasopismo ukazuje się w języku polskim.

Polecamy

Zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierownictwem dra Artura Rota realizuje obecnie projekt badawczo-rozwojowy Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”….

1150x180