Impakt Dolny Śląsk – kwartalnik Think Tanku UEW

"Impakt Dolny Śląsk" jest kwartalnikiem Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonującego pod tą samą nazwą. Przegląd adresowany jest zarówno do jednostek publicznych, jak i środowiska dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich odbiorów zainteresowanych społeczno-gospodarczym rozwojem Dolnego Śląska.

1150x180

Celem czasopisma jest diagnozowanie wyzwań i dostarczanie aktualnych analiz o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski, na podstawie wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także inicjowanie dyskusji na tematy gospodarcze oraz kreowanie rozwiązań w obszarze transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki, jednostkami publicznymi i przedsiębiorstwami.
Autorami publikacji są zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i przedstawiciele środowiska biznesu, samorządu lub dziennikarze specjalizujący się w tematyce gospodarczej.

Czasopismo ukazuje się w języku polskim.

Kwartalnik powstał we współpracy z inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości. 


Redakcja kwartalnika

Redaktor Naczelny

dr Aleksandra Burdukiewicz

Menedżer Think Tanku

dr Małgorzata Gałecka

Koordynator ds. marki

Jan Jakub Cendrowski


Pierwszy numer kwartalnika

Szanowni Państwo, 

Transformacja cyfrowa jest jednym z warunków koniecznych szybkiego rozwoju gospodarczego i budowy nowoczesnego społeczeństwa  ‒ stwierdzenie to było prawdziwe już przed wybuchem obecnie trwającej pandemii, a niemal rok, jaki upłynął  od momentu jej wybuchu, dodatkowo potwierdził słuszność tej tezy.  

Sama konieczność odpowiedzi Uczelni na wprowadzanie nowych, przełomowych produktów i usług, które eliminują dotychczas istniejące i wpływają na powstawanie nowych modeli biznesu, została już zaprogramowana w projekcie Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Cyfryzacja została wskazana jako jeden z kluczowych megatrendów, który uwzględniliśmy w kluczowych wyzwaniach rozwojowych, którym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie musiał coraz lepiej sprostać, licząc przy tym na ścisłą współpracę z przyjaciółmi z otoczenia biznesowego i publicznego w regionie. Dlatego jako jeden z naszych strategicznych priorytetów wskazaliśmy w naszej strategii  nowoczesną organizację. Ten priorytet rozumiemy m.in. z perspektywy realizowanych w uczelni kluczowych procesów, które muszą odpowiadać realiom współczesnego, cyfrowego świata. Przestrzeń Uczelni powinna odzwierciedlać realia nowoczesnych form pracy, łącząc agorę, przestrzenie coworkingowe oraz pracę zdalną. Uczelnia ma gwarantować w pełni cyfrowe doświadczenia w zakresie komunikacji, współpracy, kształcenia oraz działalności naukowo-badawczej. 

Trwające kształcenie i prowadzenie badań naukowych w formie zdalnej wymuszone pandemią, niemal natychmiast wywołało  konieczność rozwoju Uczelni w świecie cyfrowej transformacji, a także ‒ w wyniku postępującej digitalizacji ‒ wprowadzenia kolejnych i tym razem już trwałych zmian infrastrukturalnych i procesowych z korzyścią dla społeczności akademickiej, ale i otoczenia. Nasze zaangażowanie chociażby w budowanie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego potwierdza wrażliwość na potrzeby regionu. 

Planowana implementacja Strategii, konieczność jej  przekształcenia w niezbędne działania, nie jest sprawą prostą, ale Uczelnia jest do niej ‒ przynajmniej w obszarze transformacji cyfrowej ‒ naprawdę dobrze przygotowana, o czym świadczy nie tylko bardzo sprawne przejście w tryb pracy zdalnej po wybuchu pandemii, ale także dorobek intelektualny w zakresie badań podstawowych i aplikacyjnych dotyczących tej problematyki, prowadzonych na Uczelni.  

Pierwszy numer Impaktu Dolny Śląsk. Przeglądu Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który mamy zaszczyt i przyjemność oddać w Państwa ręce,  stanowi krótką prezentację działań naszych akademików na rzecz rozwoju wiedzy w obszarze cyfrowego rozwoju.  

Bartłomiej Nita
Prorektor ds. finansów i rozwoju
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


Temat pierwszego numeru: Ekonomiczne kompetencje i wiedza dla cyfrowego rozwoju w odbudowie kraju

W  numerze:

 • Cyfrowa transformacja umożliwia rozwój
 • Zarządzenie wartością dla klienta w kontekście cyfrowego rozwoju
 • Nowa rzeczywistość woła o nowe kompetencje
 • Strategia Rozwoju Sudety 2030 jako narzędzie rozwoju cyfrowego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska
 • Czwarta rewolucja przemysłowa wymaga kształcenia talentów
 • Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania – odpowiedź na cyfrowego wyzwania dla biznesu
 • Centrum Symulacji Procesów Biznesowych
 • Blockchain i kryptoaktywa. Technologia przyszłości czy chwilowa moda?
 • Rebranding – (moja) strategiczna zmiana
 • Projekt Level 4.0. Digital Innovation Hub.
 • Perspektywy dalszego rozwoju cyfryzacji w Unii Europejskiej
 • Instrumenty finansowego wsparcia dla rozwiązań cyfrowych na Dolnym Śląsku
 • Inteligentne usługi dla Przemysłu 4.0

Kwartalnik do pobrania na stronie.

Polecamy

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Ma on na celu propagowanie działań proekologicznych dotyczących walki za zmianami klimatycznymi, ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, propagowaniem odnawialnych źródeł energii oraz efektywności…

1150x180