Impakt 2

Impakt Dolny Śląsk – drugi numer kwartalnika

"Impakt Dolny Śląsk" jest kwartalnikiem Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonującego pod tą samą nazwą. Przegląd adresowany jest zarówno do jednostek publicznych, jak i środowiska dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich odbiorów zainteresowanych społeczno-gospodarczym rozwojem Dolnego Śląska. Na początku marca 2022 ukazał się drugi numer Impaktu.

1150x180

Celem czasopisma jest diagnozowanie wyzwań i dostarczanie aktualnych analiz o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski, na podstawie wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także inicjowanie dyskusji na tematy gospodarcze oraz kreowanie rozwiązań w obszarze transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki, jednostkami publicznymi i przedsiębiorstwami.
Autorami publikacji są zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i przedstawiciele środowiska biznesu, samorządu lub dziennikarze specjalizujący się w tematyce gospodarczej.

Czasopismo ukazuje się w języku polskim.

Kwartalnik powstał we współpracy z inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości. 

Drugi numer kwartalnika

Temat numeru: Ekonomiczne kompetencje i wiedza dla Zielonego Ładu

Pismo do pobrania na stronie

Autorami artykułów są:

 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska,
 • dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW,
 • dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW,
 • Katarzyna Żwakuła,
 • dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW,
 • dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW,
 • dr Maria Niewiadoma,
 • Izabela Beno,
 • dr hab. Justyna Zabawa, prof. UEW,
 • dr Malgorzata Galecka,
 • dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW,
 • dr hab. Piotr Szymański, prof. UEW,
 • Paweł Brusiło,
 • dr inż. Dominika Hadro,
 • dr Karolina Daszyńska-Żygadło,
 • Roman Kozłowski,
 • Tomasz Prałat.

Spis treści 

Bogusława Drelich-Skulska, Słowo wstępne 

Bogusław Półtorak, Finansowanie zielonych inwestycji motorem rozwoju gospodarczego 

Bożena Ryszawska, Europejski Zielony Ład ‒ najambitniejsza w dziejach strategia Europy 

Bogusława Drelich-Skulska, Paweł Brusiło, Transformacja wodorowa Unii Europejskiej i Polski 

Bożena Ryszawska, Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię (EC2) – europejski projekt badawczy w ramach Horyzontu 2020 

Roman Kozłowski, Strategia redukcji emisji dwutlenku węgla na Dolnym Śląsku ‒ nowa inicjatywa 

Cyklostrada Dolnośląska, materiał Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

Hanna Sikacz, Od zrównoważonego rozwoju do blue economy i ESG 

Andrzej Raszkowski, Bartosz Bartniczak, Zrównoważony rozwój w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Szanse i wyzwania 

Arkadiusz Piwowar, Europejski Zielony Ład w obszarze rolnictwa 

Karol Kociszewski, Zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa w świetle Europejskiego Zielonego Ładu 

Maria Niewiadoma, Ważniejsze sprawy Zielonego Ładu dla polskiego społeczeństwa XXI wieku 

Bożena Ryszawska, Green Team jako społeczna innowacja na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Izabela Beno, Katarzyna Żwakuła, Zrównoważone zamówienia publiczne – wdrożenie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

Tomasz Prałat, Zrównoważony rozwój jest ważny dla studentów 

Justyna Zabawa, Ekologiczna bankowość, czyli o działaniach instytucji finansowych na rzecz środowiska 

Małgorzata Gałecka, Zielony Ład a finanse jednostek samorządu terytorialnego 

Dorota Teneta-Skwiercz, Branża odzieżowa wobec wyzwań płynących ze strategii Zielonego Ładu 

Bożena Ryszawska, Piotr Szymański, Magdalena Rozwadowska, Innowacje energetyczne w spółdzielniach mieszkaniowych 

Dominika Hadro, Karolina Daszyńska-Żygadło, Komunikacja w zakresie oddziaływania na środowisko i społeczeństwo – analiza największych europejskich spółek z sektora budowlanego 

Barbara Mróz-Gorgoń, Marketingowy punkt widzenia – mój eyepoint  

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,  

we współczesnym świecie ludzkość jest coraz bardziej zaniepokojona globalną zmianą klimatu na Ziemi, która stanowi zarazem największe wyzwanie naszych czasów. Działania, jakie podejmiemy w najbliższych latach, przesądzą o tym, czy uda nam się skutecznie powstrzymać pogłębiający się kryzys klimatyczny. Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga głębokiej transformacji wielu obszarów działalności człowieka i stanowi jednocześnie szansę na zbudowanie nowego modelu gospodarczego, w którym dbałość o środowisko będzie kwestią nadrzędną.  

Odpowiedzią na te wyzwania jest Europejski Zielony Ład, który ma pozwolić Unii Europejskiej osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną do 2050 roku. W ramach przyjętych zobowiązań Polska oraz pozostałe państwa członkowskie Wspólnoty planują dokonać rewolucyjnych zmian, które doprowadzą, między innymi, do istotnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ekologizacji naszego systemu energetycznego i transportu, a także do transformacji europejskiego przemysłu poprzez tworzenie nowych rynków dla innowacyjnych ekologicznych technologii i produktów. 

Europejski Zielony Ład stanowi obecnie jedną z najbardziej ambitnych strategii na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie. Realizacja jego założeń wymaga podejmowania zdecydowanych działań przez rządy poszczególnych państw, a także zaangażowania wielu badaczy, którzy poszukują najbardziej skutecznych rozwiązań i sposobów ich implementacji w gospodarce. 

W procesie tym uczestniczą również naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, których zainteresowania badawcze obejmują szereg zagadnień wpisujących się w koncepcję tzw. zielonej transformacji. Niniejsze wydanie „Impaktu Dolny Śląsk. Przeglądu Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” zawiera wybór prac naszych badaczy, których zróżnicowana tematyka prezentowanych kolejno artykułów wpisuje się w hasło „Ekonomiczne kompetencje i wiedza dla Zielonego Ładu”, a także odzwierciedla wielowymiarowość zmian, jakie są konieczne na ścieżce ku neutralności klimatycznej.  

Drugi numer kwartalnika otwiera tekst Bogusława Półtoraka, w którym autor przekonuje, że finansowanie zielonych inwestycji może i powinno być motorem rozwoju gospodarczego oraz podkreśla rolę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako organizacji, która podjęła konkretne zobowiązania związane z osiągnięciem neutralności środowiskowej. W kolejnym artykule mogą Państwo zapoznać się z koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu uznawanego za najbardziej ambitną strategię w historii Unii Europejskiej, a następnie zgłębić zagadnienie transformacji wodorowej Unii Europejskiej i Polski, która ma doprowadzić do wzrostu udziału tego paliwa w transporcie oraz energetyce, a docelowo przyspieszyć proces dekarbonizacji wielu gałęzi przemysłu. W niniejszej publikacji warto także przeczytać teksty poświęcone problematyce szans i wyzwań, jakie wiążą się ze zrównoważonym rozwojem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz rozwojem polskiego rolnictwa w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu, o czym piszą Arkadiusz Piwowar czy Karol Kociszewski. Kolejne interesujące artykuły dotyczą obszaru finansów oraz wybranych branż. Justyna Zabawa podkreśla w swoich rozważaniach, że warto wiedzieć, czym zajmuje się ekologiczna bankowość, czyli poznać działania instytucji finansowych na rzecz środowiska. Ważnym obszarem transformacji energetycznej – wpływającym na jakość życia mieszkańców ‒ jest również rozwój i wdrażanie innowacji stosowanych w mieszkalnictwie, o czym traktuje artykuł Innowacje energetyczne w spółdzielniach mieszkaniowych, napisany przez Bożenę Ryszawską, Piotra Szymańskiego i Magdalenę Rozwadowską. Natomiast Dominika Hadro i Karolina Daszyńska-Żygadło uświadamiają czytelnika, jak istotna jest komunikacja w zakresie oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, bazując na badaniu przeprowadzonym wśród największych europejskich spółek z sektora budowlanego. Drugi numer zamyka artykuł dotyczący innowacyjnej formy płatności określanej jako eyepoint, czyli możliwości dokonywania płatności za pomocą oka, która ma stanowić bardziej ekologiczne rozwiązanie niż dotychczas stosowane.  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu także dokłada wszelkich starań, aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom wynikającym ze zmiany klimatu. Przyjęta Strategia 2030 określa kilka strategicznych priorytetów, których realizacja ma pomóc w zrównoważonym rozwoju naszej Uczelni, w tym pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, wyeliminowanie papieru jako nośnika informacji oraz wszechstronne ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych. W kształtującym się nowym modelu zrównoważonej gospodarki nasza Uczelnia będzie konsekwentnie podejmować kolejne działania w tym obszarze poprzez wspieranie i promowanie działalności zespołu Green Team, współpracę z biznesem, a także prowadzenie działalności dydaktycznej i badań naukowych wpisujących się w koncepcję tzw. zielonej transformacji.  

Oddając w Państwa ręce kolejne wydanie kwartalnika „Impakt Dolny Śląsk. Przegląd Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, jestem przekonana, że publikacje w nim zawarte stanowią interesujący i ważny głos w dyskusji – naszych pracowników i partnerów – dotyczącej roli Dolnego Śląska, Polski i Unii Europejskiej w zielonej transformacji gospodarki światowej.  

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

Przegląd powstaje w partnerstwie z Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Polecamy

Zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierownictwem dra Artura Rota realizuje obecnie projekt badawczo-rozwojowy Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”….
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wzbogacił się o nowy innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy – Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB). Jest to interaktywna pracownia komputerowa, służąca do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i…

1150x180