teatr

Ile kosztuje teatr?

Czy kultura daleka jest od ekonomii? Powszechnie uważa się, że tam, gdzie mamy do czynienia z emocjami i kreacją, nie ma miejsca dla planowania, kontroli i zarządzania. Nic bardziej mylnego.

1150x180

Ukazała się monografia, która wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym. W naszym kraju brakuje kompleksowych opracowań dotyczących rachunkowości finansowej, rachunku kosztów czy raportowania traktującego o działalności instytucji kultury. Tę tematykę podejmuje publikacja Raportowanie finansowe, pozafinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury wydana przez Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.

W monografii oprócz rozważań teoretycznych znajdują się także przykłady praktyczne. W jednym z rozdziałów zostało zaprezentowane studium przypadku – analiza ewidencji kosztów działalności teatru. Poznajemy przykładowy budżet teatru i kalkulację kosztów wydarzeń artystycznych na przykładzie organizacji koncertu i warsztatu gitarowego.

O książce

Autorami monografii Raportowanie finansowe, pozafinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury jest zespół polskich ekonomistów: Grzegorz Bucior, Elżbieta Jaworska, Roman Kotapski i Wioletta Turowska. Dwoje z nich ( Roman Kotapski i Wioletta Turowska) to naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Publikacja adresowana jest do kadry menedżerskiej instytucji kultury oraz urzędników, którzy zajmują się szeroką rozumianą działalnością kulturalną.

W monografii omówiono m.in.:

  • zagadnienia dotyczące funkcjonowania instytucji kultury, pokazano ich rodzaje i typy gospodarki finansowej,
  • rachunkowość finansową instytucji kultury; zaprezentowano budowę systemu rachunkowości instytucji kultury, w tym przedstawiono i omówiono przykładowy zakładowy plan kont oraz sprawozdanie finansowe instytucji kultury; ważną częścią jest też omówienie planu finansowego instytucji kultury oraz sprawozdania z jego realizacji,
  •  rachunki kosztów instytucji kultury,
  •  narrację w raportowaniu jednostek kultury; opisano m.in. przegląd badań nad raportowaniem w sektorze kultury, raportowanie pozafinansowe w instytucjach kultury.

Zapraszamy do lektury!

Książka dostępna jest tutaj

INTEREKON w praktyce

Dwa rozdziały monografii – rozdział 2 (podrozdziały 2.1 – 2.3) pt. Rachunkowość finansowa instytucji kultury autorstwa dr Wioletty Turowskiej oraz rozdział 3 pt. Rachunek kosztów instytucji kultury autorstwa dra hab. inż. Romana Kotapskiego prof. UEW – są efektem realizacji minigrantu pt. Stan rozwoju rachunku kosztów w instytucjach kultury w ramachprogramu doskonałości naukowo-badawczej – INTEREKON.  

Celem naukowym projektu Stan rozwoju rachunku kosztów w instytucjach kultury była identyfikacja kosztów działalności instytucji kultury oraz weryfikacja modeli kalkulacji kosztów ich produktów tj. koncertów, sztuk teatralnych, oper i innych przez nich realizowanych.

Badania realizowane w ramach projektu potwierdziły tezę, że instytucje kultury stosują w ograniczony sposób narzędzia i możliwości wykorzystania rachunku kosztów w ich zarządzaniu. Badania częściowo wypełniły lukę poznawczą w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów instytucji kultury.

Ich wynikiem są propozycje rozwiązań dotyczących kalkulacji kosztów koncertów, imprez kulturalnych czy książek oraz ewidencji kosztów działalności teatrów. Przedstawiono również propozycję ewidencji kosztów działalności teatru oraz układu budżetu kosztów działalności teatru na potrzeby jego zarządzania. Budżet kosztów działalności teatru uwzględnia m.in. koszty bezpośrednie produkcji spektakli, koszty organizacji wydarzeń artystycznych, koszty zasobów ludzkich, koszty obsługi produkcji teatralnych, koszty utrzymania infrastruktury teatru.

Autorzy przedstawili instytucje kultury jako podmioty rachunkowości, pokazując badania naukowe w połączeniu z praktyką.

Wyniki tych badań zostały przedstawione w komercyjnych czasopismach specjalistycznych (dwa artykuły), w monografii naukowej (dwa rozdziały), w pracach naukowych (jeden artykuł) oraz na konferencji naukowej z zakresu rachunkowości. W publikacjach zostali włączeni też praktycy życia kulturalnego, m.in. Michał Pryszczewski z Wrocławskiej Strefy Kultury oraz redaktor Robert Migdał z Gazety Wrocławskiej. W efekcie tej współpracy Michał Pryszczewski został wykładowcą studiów podyplomowych Zarządzanie instytucjami kultury.

Wykaz publikacji powstałych w ramach minigrantu:

  1. R. Kotapski, M. Pryszczewski Jak sporządzić i co powinien zawierać kosztorys wydarzenia artystycznego?, Controlling i Zarządzanie nr 1(39)/2021, s. 20-26
  2. R. Kotapski, R. Migdał Koszty książki – co się na składa, Controlling i Zarządzanie nr 3(41)/2021, s. 20-24
  3. W. Turowska, R. Kotapski, Rachunek kosztów instytucji kultury w świetle badań literaturowych, Zarządzanie w kulturze Tom 22, nr 1/2021, s. 15-25
  4. R. Kotapski Rachunek kosztów instytucji kultury w: G. Bucior, E. Jaworska, R. Kotapski, W. Turowska Raportowanie finansowe, niefinansowe, kosztowe i zarządcze w instytucjach kultury, wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., Katowice, 2021, s. 64-90
  5. W. Turowska Rachunkowość finansowa instytucji kultury w: G. Bucior, E. Jaworska, R. Kotapski, W. Turowska Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury, Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., Katowice, 2021, s. 34-5

Efekty badań naukowców były także prezentowane podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Zarządzanie instytucjami kultury, które organizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Badania naszych naukowców będą zatem służyć w praktyce osobom spoza świata nauki, pracującym przy konkretnych działaniach artystycznych.

Zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie instytucjami kultury

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
Serce boli na wieść o bombardowaniu ukraińskich miast przez sowieckich okupantów. W pamięci wraca ciepły kwiecień 2007 roku, w którym do wschodniej i zachodniej Ukrainy, w poszukiwaniu nowych…

1150x180