I ty jesteś rewolucjonistą, czyli czwarta rewolucja przemysłowa w toku. Część 1

Rewolucja. Zmiana. Sztandary na piki! Emocje. Idzie nowe! Takie skojarzenia rodzi to elektryzujące słowo: rewolucja.