I ty jesteś rewolucjonistą, czyli czwarta rewolucja przemysłowa w toku. Część 1

Rewolucja. Zmiana. Sztandary na piki! Emocje. Idzie nowe! Takie skojarzenia rodzi to elektryzujące słowo: rewolucja.

1150x180

Jako pięćdziesięciolatka nie byłam całkiem świadoma, że w swoim życiu uczestniczyłam już w… dwóch rewolucjach przemysłowych! Ten fakt uświadomił mi pracownik UEW. Co więcej, dowiedziałam się, jak ważną rolę odgrywa w Industry 4.0… Wrocław. To właśnie wrocławskie uczelnie i firmy, uczestnicząc w projekcie Level 4.0, przyspieszają zmiany funkcjonowania świata.

Nowe technologie trzy razy całkowicie zmieniały zasady funkcjonowania świata. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej, czwartej już rewolucji przemysłowej.

Czwarta rewolucja przemysłowa. Industry 4.0

Pierwsza rewolucja – to wiek pary

Druga rewolucja – wiek elektryczności

Trzecia rewolucja – wiek komputerów

Czwarta rewolucja – wiek zanikania barier ludzie/maszyny

Kiedy rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa? Encyklopedycznie – w pierwszej dekadzie XXI wieku. Termin (w oryginale Industrie 4.0) po raz pierwszy został użyty w 2011 roku. W październiku 2012 roku grupa robocza kierowana przez Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch GmbH przedstawiła rządowi federalnemu Niemiec zestaw zaleceń wdrożeniowych tej koncepcji.1

Jest 2021 rok. Chcąc nie chcąc, uczestniczymy w tej rewolucji rękoma i nogami. I mózgami.

Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej.

Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji – w obrębie fabryki oraz w obrębie różnych systemów IT działających w przedsiębiorstwie.

Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwającej produkcji, aż do wysyłki towaru do klientów i usług posprzedażnych2.

Producenci, którzy wdrażają rozwiązania Przemysłu 4.0, mogą obniżać koszty produkcji i w elastyczny sposób reagować na zapytania klientów. W ten sposób zyskują istotną przewagę nad konkurencją.


Projekt Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”

We Wrocławiu od 2020 roku czwarta rewolucja znacznie przyspieszyła.

W 2019 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (wówczas Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) ogłosiło głosiło konkurs „Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Spośród czterdziestu dwóch zgłoszeń wyłoniono pięć zwycięskich aplikacji. Jedną z nich jest projekt Level 4.0. Realizuje go pięć wrocławskich jednostek, w tym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Level 4.0 na UEW wdraża zespół ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technologii pod kierownictwem dr. Artura Rota.

O projekcie i roli w nim poszczególnych podmiotów

http://media.level4dih.pl/112727-wroclawscy-eksperci-z-dziedziny-przemyslu-40-lacza-swoje-sily

Konsorcjanci nieodpłatnie przekazują ekspercki know-how potrzebującym podmiotom – firmom, startupom – niezależnie od ich aktualnego poziomu zastosowania technologii. Robią to m.in. poprzez różne działania: demonstracyjne, edukacyjno-szkoleniowe, doradcze.

Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Strona projektu http://media.level4dih.pl/

Dlaczego powstał Level 4.0?

Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji przemysłowej, w której kluczową rolę odgrywają nowe technologie. Wiemy, że rewolucja nie odbędzie się bez udziału wszystkich uczestników rynku: zaczynając od studentów, start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, kończąc na wielkich korporacjach czy instytucjach. Mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się połączyć siły naszych podmiotów i stworzyć wrocławski Digital Innovation Hub3 – wyjaśniają na stronie głównej projektu jego autorzy.

Digital Innovation Hub (DIH). Konsorcjum tworzy pięć jednostek:

· Politechnika Wrocławska

· Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

· Wrocławski Park Technologiczny

· Balluff Sp. z o.o.

· TestArmy Group S.A.

Nadrzędnym celem projektu jest przekazywanie wiedzy oraz szerzenie idei Przemysłu 4.0

Level 4.0 przybliża uczestnikom programu innowacyjne rozwiązania i najnowocześniejsze technologie Przemysłu 4.0. wśród których znalazły się:

· algorytmy uczące się,

· chmura obliczeniowa,

· cyberbezpieczeństwo,

· Internet rzeczy,

· automatyka i robotyka,

· wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,

· wytwarzanie przyrostowe (druk 3D).4

Przypisy:
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa
2. https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/
3. www.level4dih.pl/
4. http://media.level4dih.pl/117593-start-strony-internetowej-i-zapisow-na-wydarzenia

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
Serce boli na wieść o bombardowaniu ukraińskich miast przez sowieckich okupantów. W pamięci wraca ciepły kwiecień 2007 roku, w którym do wschodniej i zachodniej Ukrainy, w poszukiwaniu nowych…

1150x180