rektor UEW dla mediów

Głosy po Forum: eksperci UEW w mediach

W trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu w roli ekspertów wystąpiło 19 naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ich wnioski, opinie i oceny dotyczące aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej były szeroko cytowane w branżowych serwisach informacyjnych o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Naukowcy UEW wypowiadali się m.in. na temat neutralności klimatycznej i kondycji polskiej gospodarki.

1150x180

Profesor Krzysztof Jajuga o przyszłości giełd lokalnych

W serwisie inwestycyjnym Parkiet.com opublikowano wypowiedź prof. Krzysztofa Jajugi, wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prezesa CFA Society Poland, która dotyczyła lokalnych giełd.
Podczas panelu odbywającego się na Forum Ekonomicznym prof. Jajuga ocenił, że nadmierny optymizm na rynkach należy uznać za niebezpieczny: Gdy wszyscy są zadowoleni, to mi się zawsze zapala czerwona lampka. Tak było też w 2006 roku. Wtedy wszystkim wydawało się, że cykl koniunkturalny to już przeszłość, że potrafimy zarządzać kryzysami. Ale każda hossa kiedyś się kończy, a pandemia w zasadzie jej właściwie nie przerwała, wywołała tylko krótką korektę.

Cały artykuł

Rektor Andrzej Kaleta o wskaźnikach gospodarczych

W artykule dotyczącym wskaźników gospodarczych, który pojawił się w serwisie Money.pl, zacytowano natomiast wypowiedź prof. Andrzeja Kalety, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wskaźniki wystrzeliły w górę, ale nie jestem pewien, na ile to odbicie jest efektem wcześniejszego spadku, nie wiem też, na ile jest trwałe – mówił na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prof. Andrzej Kaleta, komentując najnowsze dane gospodarcze.

Prof. Kaleta dodał, że gospodarka jest zagrożona przez nadchodzącą czwartą falę pandemii, a szczególnie obawia się on o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Nie jestem przekonany o komfortowej sytuacji naszej gospodarki – ocenił rektor.

Cały artykuł

Bartłomiej Nita o zmianach wywołanych przez pandemię

W reportażu z pierwszego dnia XXX Forum Ekonomicznego przygotowanym przez Telewizję Sudecką przytoczono wypowiedź prof. Bartłomieja Nity, prorektora ds. finansów i rozwoju UEW.
W dobie pandemii jak najbardziej niezbędna jest merytoryczna dyskusja nad kondycją gospodarczą naszego regionu, kraju i całego świata. […] O ile o wiele częściej w debacie publicznej mówi się o zagrożeniach spowodowanych przez pandemię i niekorzystnych zjawiskach przez nią wywołanych, o tyle my, ekonomiści, staramy się przeanalizować i te dobre, i te złe strony zmian. Pandemia na przykład zreorganizowała porządek publiczny, chociażby ze względu na możliwości pracy zdalnej i możliwości migracji pracowników pomiędzy regionami, a nawet państwami – mówił prof. Bartłomiej Nita.

Cały reportaż

Ewa Stańczyk-Hugiet o społecznej odpowiedzialności biznesu

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, dziekan Wydziału Zarządzania UEW została zacytowana w artykule opublikowanym w serwisie Biznes – GazetaPrawna.pl. Profesor brała udział w panelu na temat odpowiedzialności społecznej korporacji, w trakcie którego powiedziała: Nie można zapominać o tym, że CSR został wylansowany w odpowiedzi na stereotyp organizacji, która jest chciwa i zależy jej tylko na robieniu pieniędzy. Profesor Ewa Stańczyk-Hugiet zaznaczyła, że tego rodzaju działania rzadziej podejmuje się w mniejszych firmach, a niektóre organizacje robią to wyłącznie pod publikę. Zwróciła przy tym uwagę, że celem CSR jest również pozytywne wpływanie na postrzeganie firmy.

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8246346,kazda-firma-jest-czescia-otoczenia.html

Profesor Piotr Szymański o neutralności klimatycznej

W serwisie Wroclife.pl pojawił się artykuł dotyczący neutralności klimatycznej, w którym zacytowano prof. Piotra Szymańskiego z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania przeprowadzone przez zespół z SGH wykazują, że w Polsce nie dzieje się zbyt dobrze. Luka inwestycyjna w zakresie odnawianej energii w 2014 roku była szacowana w stosunku do liderów europejskich na poziomie 4 lat. Dziś, zdaniem ekspertów, jest to już ponad 30 lat – powiedział prof. Szymański w trakcie dyskusji na Forum Ekonomicznym.

Artykuł

Profesor Maria Węgrzyn o poprawie efektywności działania szpitali

W ramach publikacji w serwisie medycynaprywatna.pl przytoczono wypowiedź profesor Marii Węgrzyn, która uczestniczyła w panelu dotyczącym funkcjonowania szpitali w nowej rzeczywistości. Podczas dyskusji podkreśliła ona, że poprawa efektywności ich działania zależy od kilku czynników: Koncentracja, właściwe umocowanie w działalności leczniczej, przeniesienie punktu ciężkości ze szpitalnictwa na te procedury, które mogą wykonać dane czynności w sposób równie dobry, ale nie obciążając szpitali, koordynowana opieka oraz bardziej racjonalne wydawanie pieniędzy.

Cały artykuł

Polecamy

Bill – tak bowiem wszyscy się do Minskera zwracali – pojawił się na uczelni w 1989 roku. Stał się symboliczną personifikacją przemian w Polsce. Jako native speaker z doświadczeniem…
Profesor Hiroyuki Itami to światowy autorytet w zakresie nauk o zarządzaniu oraz ekonomii menedżerskiej. W 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nadał mu tytuł doktora honoris causa. Sympatia profesora…

1150x180