Czy działania ekologiczne są ekonomiczne?

Jakie są główne wyzwania środowiskowe? Co wpływa na stan ekosystemów? Jakie można wskazać istotne inwestycje prośrodowiskowe? I, przede wszystkim, jak możemy stać się odpowiedzialnymi konsumentami? Na te i inne pytania odpowiada profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, Bożena Ryszawska.

1150x180

Czy to prawda, że działania ekologiczne są ekonomiczne?

Bożena Ryszawska: Wyzwania środowiskowe i klimatyczne są dzisiaj głównym tematem debaty publicznej. Działania na rzecz środowiska podejmowane są przez rządy, biznes, konsumentów i organizacje pozarządowe. Ekologiczne rozwiązania są dzisiaj koniecznością, by chronić planetę, ale są także opłacalne ekonomicznie.

Wyrazem połączenia aspektów ekologicznych i ekonomicznych jest Europejski Zielony Ład – nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej. Jej celem jest osiągnięcie neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami oraz negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Realizacja zielonej transformacji ma przynieść korzyści dla gospodarki, dla ludzi i dla środowiska.

Jakie są główne wyzwania środowiskowe?

Degradacja ekosystemów i wymieranie gatunków; utrata bioróżnorodności; zanieczyszczone powietrze, smog, wysoka emisja CO2; zmiany klimatu; katastrofy klimatyczne: powodzie, susze, pożary; ogromna ilość odpadów; zmniejszający się dostęp do wody.
Przyczyną dewastacji środowiska jest istniejący model gospodarczy oparty na wzroście produkcji i konsumpcji, a tym samym wzroście zużycia energii i zasobów oraz ogromnej produkcji odpadów i emisji CO2.

Na stan ekosystemów ma wpływ nasz styl życia i konsumpcja. Głosujemy naszymi pieniędzmi. Tworzymy popyt na określone produkty i usługi, podtrzymując aktywność producentów. Kupujemy w nadmiarze, marnujemy żywność, nabywamy opakowania i produkujemy śmieci, w tym ogromne ilości plastiku. Aby stać się odpowiedzialnymi konsumentami, powinnyśmy między innymi ograniczyć zakupy, nie korzystać z jednorazowych opakowań, segregować odpady, redukować zużycie wody i energii, wybrać dietę wegetariańską i ograniczyć jazdę samochodem.

Jakie są istotne inwestycje prośrodowiskowe?

Biznes jest świadomy, że musi być konkurencyjny i obniżać koszty. Kilka lat temu inwestowanie w rozwiązania ekologiczne przyczyniało się do wzrostu kosztów i obniżenia konkurencyjności. Dzisiaj odpowiedzialny biznes wie, że inwestycje prośrodowiskowe są szansą na rozwój, na poprawę wizerunku, na innowacje zwiększające konkurencyjność. Dlatego powszechnie stosuje następujące rozwiązania:

Program „Zielone Biuro” – zmniejszanie zużycia wody i energii elektrycznej, niekorzystanie z naczyń jednorazowego użytku czy plastikowych butelek, ograniczanie ilości zużywanego papieru.

Wprowadzanie ekoinnowacji poprawiających efektywność wykorzystania zasobów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Transformacja energetyczna – czysta, zielona i tańsza energia, wolna od emisji CO2.

Efektywność energetyczna budynków – mniejsze zużycie materiałów, lepsza izolacja, mniejsze koszty ogrzewania i energii eklektycznej.

Działania konsumentów w gospodarstwach domowych i biznesu odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo nie jest jednak wystarczające. W celu powstrzymania katastrofy klimatycznej konieczna będzie zmiana systemowa na poziomie państw i rządów. Potrzebne są nowe strategie rozwoju i polityki w poszczególnych krajach oraz szczegółowe regulacje prawne. Opowiada się za nimi młode pokolenie – generacja Z, dla której priorytetem jest walka o osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Polskę i sprawiedliwa transformacja energetyczna. Pokolenie to wyraża swój sprzeciw wobec bierności polityków w obliczu katastrofy klimatycznej, protestuje, wypowiada się w mediach, rozmawia z politykami i organizuje edukację o zmianach klimatu.


Sonia Mozel

Dziennikarka i redaktorka; nie wyobraża sobie życia bez pisania. Od 2020 roku związana z Centrum Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego. Zakochana w Davidzie Lynchu, George’u Harrisonie i Tatrach. W wolnych chwilach czyta i uprawia jogę. Weganka zafiksowana na punkcie ekologii i szczęśliwa matka czwórki kotów.

Polecamy

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Ma on na celu propagowanie działań proekologicznych dotyczących walki za zmianami klimatycznymi, ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, propagowaniem odnawialnych źródeł energii oraz efektywności…

1150x180