Społeczna odpowiedzialność biznesu przyszłością dla firm

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w Polsce pojęciem stosunkowo młodym. Nad Wisłą pojawiło się ono za sprawą międzynarodowych korporacji. Corporate social responsibility (w skrócie CSR) ma za zadanie połączyć cele biznesowe przedsiębiorstwa z potrzebami społecznymi interesariuszy organizacji. W ostatnim czasie jest to jedno z najpopularniejszych pojęć z zakresu nauk o zarządzaniu.

1150x180

Za kilka dni na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu startuje pierwsza edycja studiów podyplomowych „Menedżer CSR”. Nie jest to jednak nowość w ofercie UEW. Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat stanowi przedmiot nauczania, jednak wraz z rozwojem tej działalności ewoluuje też oferta dydaktyczna uczelni.

Wróćmy jednak do samej kwestii CSR w firmach. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, zagadnienie to nie jest związane wyłącznie z szeroko rozumianą ekologią (np. Wiem, czym oddycham – AVIVA). W obszarze zainteresowań CSR znajdują się kwestie dotyczące odpowiedzialnych miejsca pracy i produktów oraz marketingu zaangażowanego społecznie.

 Obszarów CSR jest wiele, tak samo jak sposobów na ich realizację

Jednym z coraz popularniejszych narzędzi CSR staje się wolontariat pracowniczy (przykład: Wolontariat pracowniczy ING (ingdzieciom.pl)). To forma wolontariatu inicjowana oraz wspierana przez pracodawcę, zapewniająca między innymi wsparcie finansowe czy organizacyjne. Pracownicy mogą realizować te działania w dowolny sposób. Może to być wolontariat w domu dziecka lub schronisku czy nawet malowanie placu zabaw. Działania te mogą przyjmować formę indywidualną, ale też zespołową.

Coraz większa liczba pracodawców, aby zachęcić do działań wolontariackich, oferuje swoim pracownikom dzień wolny na działania wolontariatu.

Ciekawą odmianą wolontariatu pracowniczego jest wolontariat kompetencyjny, kiedy to pracownik dzieli się swoją wiedzą ekspercką ze społecznością. Przykładem tego są zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników banku dla młodzieży w szkole. Jest to świetne narzędzie do motywowania personelu. Pracownik czuje, że się rozwija i robi coś więcej, niż tylko wykonywanie swoich standardowych obowiązków.

Realne działania

Ważne, by w pracach nad społeczną odpowiedzialnością biznesu pokazać, że jest to realne działanie, a nie tylko projektowanie materiałów wizerunkowych. Przedsiębiorstwo, które na stałe zaimplementuje działania CSR, ma szansę na wyprzedzenie konkurencji i odniesienie sukcesu.

„Rzeczywiście, CSR jest trendy i coraz więcej firm komunikuje o swoich działaniach społecznie odpowiedzialnych. Szczególnie w sektorze ochrony zdrowia społeczna odpowiedzialność biznesu zatacza coraz szersze kręgi. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania pandemiczne, prowadzenie podmiotów leczniczych w sposób społecznie odpowiedzialny jest postrzegane jako kluczowe i strategiczne działanie na rynku. Odpowiedzialne funkcjonowanie placówek medycznych wynika z ich charakteru i znajduje odzwierciedlenie w misji, którą realizują na co dzień. Wdrażanie koncepcji CSR przez podmioty z sektora zdrowotnego należy traktować jako innowacyjne, wielowymiarowe i wieloinstrumentalne podejście, także w wymiarze marketingowym polegającym na jednoczesnym zastosowaniu marketingu relacji opartego na wiedzy oraz marketingu zintegrowanego i marketingu społecznego, reprezentującego zrównoważony rozwój podmiotów medycznych” – opowiada dr Iwona Czerska, pracownik Katedry Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz specjalistka ds. informacji i komunikacji medycznej w Ośrodku Psychiatryczno-Psychologicznym METIS Sp. z o. o. w Legnicy.

Podsumowując, działania społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstw i organizacji w kontekście pandemii COVID-19 przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności danego podmiotu przy jednoczesnej dbałości i kształtowaniu jego wizerunku w otoczeniu lokalnym.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na której znaleźć można wiele informacji, aktualności i wydarzeń realizowanych w ramach CSR.

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Ma on na celu propagowanie działań proekologicznych dotyczących walki za zmianami klimatycznymi, ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, propagowaniem odnawialnych źródeł energii oraz efektywności…

1150x180