pieniądze na dom

Co się dzieje na polskim rynku nieruchomości? Uczelnia bada nastroje pośredników

Portal Nieruchomosci-online.pl, wspólnie z ekspertami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jako pierwszy w Polsce postanowił regularnie badać nastroje panujące wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. To ich opinie udokumentowane w badaniu dają nam szansę na zrozumienie tego bardzo dynamicznego rynku.

1150x180

Jak zwykły Kowalski ma rozumieć sytuację na polskim rynku mieszkaniowym? „Zobaczycie, pandemia i lockdown, brak studentów na rynku wynajmu mieszkań i niepewność finansowa spowodują korektę cen małych mieszkań. Właściciele zaczną ich wyprzedaż. Warto poczekać. Poczekajcie jeszcze trochę”. Tak – jak się okazało niesłusznie – jako rodzice radziliśmy we wrześniu 2020 roku swojej córce poszukującej z narzeczonym pierwszego własnego dachu nad głową. Tymczasem wielu Polaków postanowiło zainwestować swoje zagrożone inflacją oszczędności w nieruchomości, a ceny polskich nieruchomości okazały się całkowicie odporne na pandemię.

Jak zatem młody Kowalski ma zrozumieć sytuację na polskim rynku mieszkaniowym? Mogą mu w tym pomóc… opracowania naukowe. Takie jak to, których autorkami są naukowczynie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badanie nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami zostało przeprowadzone w dniach 15-22 czerwca 2021 roku pod kierunkiem dr hab. prof. UEW Doroty Rynio oraz dr hab. prof. UEW Alicji Zakrzewskiej-Półtorak z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Jego wyniki prezentuje m.in. Portal nieruchomosci-online.pl w artykule Badanie nastrojów pośredników: II kwartał 2021 na plus, ale co dalej?
Kto jak nie pośrednicy w obrocie nieruchomościami rozumieją swój sektor?

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest patronem merytorycznym tego badania.

Jakie wnioski wynikają z badania nastrojów pośredników w sprzedaży nieruchomości?

„Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie dwustu siedmiu respondentów wskazują na dobrą atmosferę panującą w środowisku pośredników w obrocie nieruchomościami”,  podsumowuje w swoim artykule portal Nieruchomości-online.pl.

W artykule, obok wykresów znalazły się także wypowiedzi współautorki badania, prof. UEW Alicji Zakrzewskiej-Półtorak. Oto jedna z nich:
„Można więc zaobserwować istotne zróżnicowanie nastrojów wśród pośredników w zależności od segmentu rynku. Ponadto, profesjonaliści spodziewają się dalszej poprawy w odniesieniu do najmu mieszkań i kawalerek, a także zastoju lub niewielkiego spadku zainteresowania najmem i sprzedażą lokali komercyjnych.”

„Wśród ośmiu segmentów rynku, które uwzględniało badanie, najwyższą wartość w II kwartale br. osiągnęły działki budowlane na sprzedaż. Oznacza to, że pośrednicy widzą największy potencjał właśnie w tej kategorii nieruchomości”, sugeruje autorka artykułu Alicja Palińska.

Wolimy kupić dom od mieszkania?

„Mamy duży spadek podażowy domów, przy jednocześnie rosnącym popycie. Coraz więcej ludzi chce wyjechać z miasta, co spowoduje olbrzymi wzrost cen na obrzeżach. A to z kolei doprowadzi do jeszcze większych podwyżek cen nieruchomości w centrum miast”, tak komentuje zjawisko jeden z respondentów Maciej Lubomski z biura Annderson Nieruchomości.

A co z lokalami komercyjnymi na wynajem?

Prof. UEW Alicja Zakrzewska-Półtorak tak komentuje sytuację na rynku lokali komercyjnych: „Inaczej respondenci ocenili najem i sprzedaż lokali komercyjnych. Tu (…) pośrednicy zachowują neutralność z możliwością negatywnego rozwoju sytuacji w kolejnym kwartale”.

Inaczej zapowiada się sytuacja na rynku wynajmu mieszkań i kawalerek.

Z inną sytuacją mamy do czynienia na rynku najmu mieszkań i kawalerek. Pomimo trudnej sytuacji, związanej z wciąż odczuwalnymi skutkami pandemii, pośrednicy nieruchomości liczą na poprawę koniunktury w tym segmencie.

Jak było do przewidzenia, wyniki badania wskazują na dobrą atmosferę panującą w środowisku pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zachęcamy do lektury całego artykułu.

Pomimo „dobrych rad seniorów” córka  z narzeczonym kupili mieszkanie w grudniu 2020 roku. Dla młodych uczestników rynku wskaźnikiem niech zatem będą badania, a nie porady rodziców.

Zapytaliśmy o szczegóły badania – metody badawcze i refleksje po analizie wyników – jedną z autorek analizy dr hab. prof. UEW Dorotę Rynio.

Czy zadziwił panią szczególnie jakiś konkretny wynik badań? 

W większości pytań można było przewidywać, że odpowiedzi będą potwierdzały zauważalne trendy panujące na rynku. To obecnie bardzo dynamiczne procesy. Co nas zaskoczyło? Z jednej strony zastanawia rynek wynajmu i ostrożność, z jaką podchodzą do niego pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Z drugiej strony jest to jednak zachowanie uzasadnione niepewnością sytuacji, w jakiej znalazł się sektor wynajmu. Jednak szybkość zmian następujących w życiu społeczno-gospodarczym oraz sytuacja związana z pandemią COVID-19, a także konieczność dostosowania się do wytycznych medycznych prawdopodobnie zaowocują kolejnymi modyfikacjami w podejściu do najmu, szczególnie w sektorze budynków i lokali użytkowych. Te nowe trendy wiążą się także ze zmieniającymi się zwyczajami Polaków.

Cytuję artykuł: Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 207 respondentów. Jak została dobrana grupa badawcza? Jak przeprowadzono badanie?

W badaniu przeprowadzonym na grupie pośredników w obrocie nieruchomości z całej Polski (biur i agentów) została wykorzystana technika badawcza CAWI (Computer Asissted Web Interview – ankieta internetowa). W jej wyniku otrzymaliśmy dwieście siedem w pełni uzupełnionych ankiet, które reprezentują ocenę rynku przez pracowników biur nieruchomości z całej Polski z dużych miast oraz z małych i średnich. Odpowiedzi dotyczyły zarówno obszarów miejskich, jak i podmiejskich.

Podobno bardzo skrócił się średni czas życia oferty nieruchomości na sprzedaż. Ten czas liczony jest od momentu upublicznienia oferty do dokonania transakcji. Przyglądam się gorącej atmosferze na rynku nieruchomości i mnie to nie dziwi. Najbardziej ten czas uległ zmianie, skrócił się, w sektorze działek. Jak był badany ten parametr?

W ankiecie zadano pytania: „Jaki jest obecnie średni czas życia oferty nieruchomości na sprzedaż od momentu upublicznienia oferty do dokonania transakcji?” oraz „Jak zmienił się średni czas życia oferty nieruchomości na sprzedaż od momentu upublicznienia oferty do dokonania transakcji w przeciągu ostatniego roku?”. Pytania odniesiono do następujących segmentów rynku: mieszkania, domy, działki, budynki i lokale użytkowe. Ankietowani mieli możliwość wyboru odpowiedzi na pierwsze z pytań: „do miesiąca, od 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, od 6 miesięcy do roku, powyżej roku”, natomiast na drugie: „wydłużenie czasu, przez bez zmian, po skrócenie czasu”.

Kolejne pytania kieruję do prof. UEW Alicji Zakrzewskiej-Półtorak:

Czy to pojedyncze badanie Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i portalu Nieruchomości-online.pl? Czy przewidywana jest stała współpraca obu podmiotów?

To początek naszej współpracy. Planujemy przeprowadzanie takiego badania co kwartał, kolejne już w połowie września. Dzięki temu będziemy mogli analizować, jak zmienia się wartość indeksu nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) oraz wartości subindeksów. Subindeksy to wskaźniki opracowane dla poszczególnych wyróżnionych segmentów rynku nieruchomości (sprzedaż/najem), są to: kawalerki, mieszkania, domy, działki, lokale biurowe, lokale usługowe.

Jest pani dyrektorem Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W jakich innych badaniach brało udział Centrum w ostatnim półroczu?

Więcej o Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W czerwcu zakończyliśmy czwartą edycję „Szkoły Liderów Lokalnych”, przedsięwzięcia pod patronatem merytorycznym Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.. Została ona zrealizowana wspólnie przez trzy szkoły wyższe: UEW, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz – już czwarty raz – przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Efektem działania Centrum jest także Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 (koordynator dr Małgorzata Gałecka).

Polecamy

76% polskich firm deklaruje, że w jakimś stopniu wykorzystuje onboarding. Jak wygląda sytuacja w instytucjach państwowych? Od pewnego czasu onboarding stał się częścią kultury pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we…
Serce boli na wieść o bombardowaniu ukraińskich miast przez sowieckich okupantów. W pamięci wraca ciepły kwiecień 2007 roku, w którym do wschodniej i zachodniej Ukrainy, w poszukiwaniu nowych…

1150x180