Centrum Symulacji Procesów Biznesowych

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wzbogacił się o nowy innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy - Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB). Jest to interaktywna pracownia komputerowa, służąca do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych.

1150x180

Innowacja dydaktyczno-badawcza

Z początkiem roku akademickiego 2020/2021 kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wzbogacił się o innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy, wybudowany i uruchomiony dzięki wsparciu funduszy unijnych.
Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) jest interaktywną pracownią komputerową, służącą do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych (w tym systemów klasy Business Process Modeling Software – BPMS), audiowizualnych (w tym zintegrowanych systemów zarządzania sygnałem AV oraz technologii Virtual Reality – VR) oraz systemów BMS (w tym zintegrowanego systemu kontroli  dostępu i wirtualnej recepcji).

Głównym zadaniem CSPB jest wsparcie procesów kształcenia na wszystkich formach studiów oraz w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Obiekt będzie także wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów dla otoczenia biznesowego Uczelni, jako interaktywne środowisko symulacyjne. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom CSPB można śmiało określić jako przedsięwzięcie unikalne w skali Unii Europejskiej, a nawet w skali globalnej. 

Jak to działa 

Budynek ma konstrukcję modułową, którą tworzy zbiór dziewięciu połączonych ze sobą kontenerów − mobilnych systemów przestrzennych, stanowiących jeden poziom. Projektując ten obiekt przyjęto założenie o możliwej rozbudowie obiektu w przyszłości, o kolejne dwie kondygnacje, z zachowaniem dotychczasowej technologii.  

W obecnym kształcie w obiekcie CSPB wydzielone zostały dwie strefy użytkowe: strefa projektowania procesów oraz strefa VR. Pierwsza z wymienionych stref służy tworzeniu modeli procesów z wykorzystanie systemów klasy BPMS (Business Process Modeling Software), ich wizualną symulację 3D oraz prowadzenie prac o charakterze doskonalącym i optymalizacyjnym. W głównej sali projekcyjnej znajduje się stanowisko trenerskie oraz 12 stanowisk uczestników zajęć. Wszystkie stanowiska zostały wyposażone w specjalne monitory o proporcjach ekranu 32×10, umożliwiające wyświetlanie wielowątkowej treści modelowanego procesu, w tym m.in.: modelu 3D procesu, process-flow, kokpitów menedżerskich – dashboards, tabel wejściowych i wynikowych. Treść zajęć, pochodząca zarówno ze stanowiska trenerskiego, jak i uczestników zajęć, może być wyświetlana na głównym ekranie projekcyjnym. O wyborze źródła sygnału decyduje trener przy użyciu specjalnego panelu sterującego. 

Druga strefa (VR) umożliwia wirtualne spacery po procesach oraz interaktywny udział w wirtualnych grach decyzyjnych (WGD) w różnych rolach. W tej strefie zorganizowano sześć boksów VR, gdzie po nałożeniu specjalnych gogli uczestnik może wziąć aktywny udział w symulacji. W pierwszej fazie wdrożenia projektowanych rozwiązań do dyspozycji użytkowników jest łącznie 20 WGD z obszarów: produkcji, logistyki transportowej i magazynowej, a także z obszaru procesów administracyjnych i handlowych. Użytkownik CSPB będzie mógł stanąć w roli m.in.: menedżera wielkopowierzchniowego obiektu handlowego branży budowlanej, czy hurtowni spożywczej; będzie mógł podjąć się roli kierownika produkcji, czy dyrektora zakładu gospodarki odpadami. Będzie także mógł nauczyć się podejmować decyzje w obszarze finansów i rachunkowości (w tym w zakresie: zarządzania płynnością, oceny opłacalności inwestycji, identyfikacji zużycia zasobów i jej wyceny, czy rachunku kosztów wytwarzanych wyrobów/świadczonych usług), bazując na danych wynikowych symulacji. Niewątpliwą atrakcją jest także możliwość przyjęcia przez uczestnika zajęć roli pracownika jednostki gospodarczej, co ma na celu pokazanie jego wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. W modelu sklepu budowlanego uczestnik zajęć będzie mógł, na przykład, pełnić rolę kasjera, a w hurtowni spożywczej podjąć się kompletacji zamówienia. Przyjęta technologia umożliwia swobodną rozbudowę wdrożonych gier, a także projektowanie i implementację kolejnych. 

Współpraca z otoczeniem  

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych służyć ma jednak nie tylko celom edukacyjnym. Jako jednostka specjalizująca się w obszarze szeroko rozumianego zarządzania procesami z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych oraz audiowizualnych, w tym technologii VR, ma wspierać działania rozwojowe, zgodne z wizją, misją i strategią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, do których należy aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

Do zadań Centrum należało będzie inicjowanie i udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu oraz Uczelni, w tym w zakresie identyfikacji, mapowania, analizy i doskonalenia procesów, udział w tworzeniu koncepcji modeli procesów dla nowych aktywności gospodarczych oraz ich interaktywnej symulacji i  badań wspieranych technologią VR. 

Beneficjentami podejmowanych działań będą więc zarówno przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i pracownicy, jednostki organizacyjne Uczelni oraz  koła naukowe i organizacje studenckie. 

Planowana jest organizacja i współudział zespołu Centrum w seminariach i konferencjach naukowych, prezentujących doświadczenia Uczelni w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i audiowizualnych, w tym VR, w zakresie symulacji i interaktywnej wizualizacji procesów biznesowych. 

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych można wirtualnie zwiedzić tutaj: 

Tekst pochodzi z kwartalnika „Impakt Dolny Śląsk”. Najnowsze wydanie kwartalnika do pobrania na stronie thinktank.ue.wroc.pl


Krzysztof Nowosielski ‒ dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik Katedry Zarządzania Procesami, kierownik Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, dyrektor Centrum Doskonalenia Procesów; specjalizuje się w  zarządzaniu procesami, doskonaleniu procesów, zarządzaniu jakością, budżetowaniu, efektywności organizacyjnej, doskonaleniu systemów zarządzania. 

Polecamy

1150x180