Przemysław Skulski

Przemysław Skulski

Przemysław Skulski

Niedawno w niektórych mediach jako sukces przedstawiono zakup w USA dwustu pięćdziesięciu czołgów Abrams. Wartość kontraktu opiewa na dwadzieścia trzy miliardy złotych. Transakcja budzi ogromne kontrowersje zarówno od strony ekonomicznej, jak i wojskowej….