Laury w konkursie Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW

Absolwentka UEW Karina Wisłocka, autorka pracy magisterskiej „Wpływ Covid-19 na sytuację finansową europejskich koncernów naftowych w 2020 r. na przykładzie Royal Dutch Shell, BP oraz Total” została laureatką Konkursu Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie obronione w 2021 roku.