Japonia i Polska. Ekonomia i miłość

Profesor Hiroyuki Itami to światowy autorytet w zakresie nauk o zarządzaniu oraz ekonomii menedżerskiej. W 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nadał mu tytuł doktora honoris causa. Sympatia profesora Itamiego do Polski zaowocowała piękną miłosną historią.

Impakt Dolny Śląsk. Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Impakt Dolny Śląsk

Celem organizacji jest diagnozowanie wyzwań i dostarczanie aktualnych analiz o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski, na podstawie wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także inicjowanie dyskusji na tematy gospodarcze oraz kreowanie rozwiązań w obszarze transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki, jednostkami publicznymi i przedsiębiorstwami.