Społeczna odpowiedzialność biznesu przyszłością dla firm

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w Polsce pojęciem stosunkowo młodym. Nad Wisłą pojawiło się ono za sprawą międzynarodowych korporacji. Corporate social responsibility (w skrócie CSR) ma za zadanie połączyć cele biznesowe przedsiębiorstwa z potrzebami społecznymi interesariuszy organizacji. W ostatnim czasie jest to jedno z najpopularniejszych pojęć z zakresu nauk o zarządzaniu.