Ekonomia dobrobytu. Czy można znieść nierówności społeczne?

okno w biednym domu

O to, czy i jak można walczyć z pogłębiającym się nie tylko w Polsce rozwarstwieniem ekonomicznym, pytamy specjalistę. Zaradność ekonomiczna, bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce, oszczędności emerytalne, podatki – to część tematów, które bada prof. Marek Kośny z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEW.