Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych. Książka warta uwagi

Wiedza naszych naukowców doceniana jest w wielu dziedzinach gospodarki. Właśnie ukazała się książka Kamili Stańczak-Strumiłło i Romana Kotapskiego pt. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Prof. Kotapski jest pracownikiem Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu UEW.