Głosy po Forum: eksperci UEW w mediach

rektor UEW dla mediów

W trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu w roli ekspertów wystąpiło 19 naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ich wnioski, opinie i oceny dotyczące aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej były szeroko cytowane w branżowych serwisach informacyjnych o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Naukowcy UEW wypowiadali się m.in. na temat neutralności klimatycznej i kondycji polskiej gospodarki.