XXX Forum Ekonomiczne. Karpacz, 7-9.09.2021

Forum Ekonomiczne to najważniejsza międzynarodowa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem XXX Forum Ekonomicznego.