Klęski żywiołowe. Jak pomagać Ziemi i jej mieszkańcom?

powódź

Pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, susze. Stany Zjednoczone, Europa, Chiny. Co się dzieje z naszą Ziemią? Jak możemy pomóc poszkodowanym? Doktor Jakub Marcinkowski wskazuje nowe zadania dla logistyki, głównie dla tak zwanej logistyki humanitarnej. Wzorem do naśladowania może być Japonia, która na wypadek każdego rodzaju katastrofy naturalnej ma szeroko opracowany scenariusz działania.