Czym jest Przemysł 4.0 i dlaczego przyszłość jest teraz?

Historia zna trzy rewolucje przemysłowe: parową w XIX wieku, elektryfikację na początku wieku XX oraz automatyzację i robotyzację w drugiej połowie XX wieku. Każda z nich określona została mianem rewolucji bezpośrednio przez historyków. Zmiany jednak przyspieszają, a o obecnej czwartej rewolucji przemysłowej mówi się nie z perspektywy czasu przeszłego, ale „tu i teraz”.