Zimny łańcuch dostaw zimową porą roku 2021

mroz lina

Wszechobecna pandemia COVID-19 spędzająca sen z powiek przedsiębiorcom – a tak naprawdę całej ludzkości – jest okazją do pokazania ogromnego znaczenia łańcuchów dostaw w gospodarce. Współdziałanie firm, czyli ogniw tego łańcucha, oraz przepływające strumienie produktów, informacji i środków pieniężnych są tym ważniejsze w kontekście łańcuchów dostaw o charakterze globalnym. Międzynarodowy zasięg działań wymaga bowiem koordynacji procesów, synchronizacji etapów oraz umiędzynarodowienia zarządzania.