Frankowa lekcja sprzed lat dla dzisiejszych złotowych kredytobiorców

moneta

Mieszkaniowe kredyty denominowane lub te, których oprocentowanie jest indeksowane
w walutach obcych (szczególnie w CHF), budzą wśród rodaków wiele emocji. Te
uczucia jeszcze się nasiliły, gdy pojawiły się orzeczenia sądów i orzeczenia trybunałów
europejskich korzystne dla kredytobiorców.