Merde alors, czyli Erasmus w kraju Moliera

Francuzi są uprzejmi, grzeczni i bardzo przywiązani – czytaj: dumni – do swojej ojczyzny. Nie znoszą, gdy obcokrajowiec mówi o niej bez należnego szacunku. Dlatego polskim Erasmusowcom radzę unikać powszechnej w Polsce krytyki państwa.